หมายเลข ID หัวข้อ : 00136732 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2016พิมพ์

คอนเทนท์บางอันของอุปกรณ์ USB ไม่สามารถจะกลับมาทำงานใหม่ได้เมื่อใช้แอพพลิเคชั่น video

    ถ้าหากฟังก์ชั่นการค้นหาไม่สามารถใช้งานได้ในคอนเทนท์ต่าง ๆ, การเล่นจะไม่สามารถกลับมาทำงานได้. เรื่องนี้เป็นข้อจำกัดของซอฟต์แวร์.

    ถ้าต้องการเล่นซ้ำคอนเทนท์ต่าง ๆ นั้นอีก ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

    1. กดค้างที่ปุ่ม Enter บนรีโมท.
    2. เลือกที่ Play from beginning.