หมายเลข ID หัวข้อ : 00136723 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018พิมพ์

วิธีการดูข้อมูลรายละเอียดสำหรับวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่ในแอพพลิเคชั่น Video ใน Android TV

  ถ้าต้องการดูข้อมูลรายละเอียดของวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่ในแอพ Video ของ Android TV, ให้เปิดการปรับตั้งของ Get video details สำหรับแอพ Video ขึ้นมา.

  หมายเหตุ:

  • ขึ้นอยู่กับวิดีโอนั้น ๆ, รายละเอียดอาจไม่มีแสดงออกมา, หรือจำนวนของข้อมูลที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป.
  • รายละเอียดสามารถแสดงออกมาได้เฉพาะเมื่อเป็นการเล่นคอนเทนท์ต่างๆ ของอุปกรณ์จัดเก็บ USB เท่านั้น.
  • เมื่อทำการเล่นคอนเทนท์ต่าง ๆ ของ Home Network Server, รายละเอียดจะไม่มีแสดงออกมา.

  ให้ดูที่คู่มือการใช้งานต่อไปนี้.

  • ถ้าต้องการจะเปิดการปรับตั้งของ Get video details
   1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมทในระหว่างที่อยู่ในหน้าจอการเล่นของแอพ Video.
   2. เลือกที่ Settings ในกลุ่ม Video, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
   3. เลือกที่ Get video details, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
   4. เลือกที่ ACCEPT, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
  • ถ้าต้องการจะดูข้อมูลรายละเอียดของวิดีโอ
   1. ให้ใช้แอพ Video การเล่นวิดีโอที่ท่านต้องการจะดูข้อมูลรายละเอียด.
   2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
   3. เลือกที่ Information ในกลุ่ม Video, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.