หมายเลข ID หัวข้อ : 00194103 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2018พิมพ์

คอนเทนท์ของวิดีโอที่บันทึกที่เฟรมเร็ต 121 fps หรือสูงกว่า ไม่สามารถจะเล่นกับแอป Video ได้.

  คอนเทนท์ของวิดีโอที่มีเฟรมเร็ต 121 fps หรือสูงกว่า ไม่สามารถจะเล่นจาก USB ได้ เนื่องมาจากเป็นสเปคของทีวี. ให้เล่นคอนเทนท์นั้นโดยการเชื่อมต่อกับกล้องและทีวีด้วยสาย HDMI.

  หมายเหตุ:

  • เมื่อเล่นคอนเทนท์ของวิดีโอ ที่เกิน 60 fps จาก HDMI, เฟรมเร็ตจะถูกแปลงลงไปเป็น 60 fps โดยตัวกล้อง.
  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเฟรมเร็ตของคอนเทนท์ของวิดีโอ ที่สามารถเล่นได้จาก USB, ให้อ้างอิงกับ Videos ใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide).
   ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเข้าไปดูรายละเอียดใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ โดยการใช้ทีวีของท่าน. ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลนี้ในเว็บไซต์ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ และไปที่ขั้นตอนที่ 3.


   1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Help Guide, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
   3. เลือกที่ Using the TV with Other Devices, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
   4. เลือกที่ USB devices, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
   5. เลือกที่ Supported files and formats, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
   6. เลือกที่ Videos, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.