หมายเลข ID หัวข้อ : 00074669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

วิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในสมาร์ทโฟน Xperia ของฉันบนหน้าจอทีวี.

การเล่นคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของฉันบนหน้าจอทีวี.

  ต่อไปนี้เป็นสามวิธีการที่แตกต่างกันในวิธีการเล่นเพลง, วิดีโอ, และรูปภาพต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในสมาร์ทโฟน Xperia ของท่านบนหน้าจอทีวี:

  • การแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟน Xperia ของท่าน โดย Screen Mirroring.
   กดที่ปุ่ม Input บนรีโมท → เลือกที่ Screen Mirroring → เลือกที่ BRAVIA Name → เนื้อหาของ Xperia จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของ BRAVIA.
   หมายเหตุ: เลือก BRAVIA Name โดยการสแกนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อทำการค้นหาและเลือกชื่อ BRAVIA ของท่าน.
  • ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Xperia และทีวีที่รองรับสาย HDMI หรือ MHL.
  • ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อ BRAVIA และ Xperia ด้วย WiFi Direct Connection.
   กรุณาอ้างอิงกับการปรับตั้งต่อไปนี้:

   ขั้นตอนที่ 1.
   กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท → เลือกที่ Settings → System Settings → Setup → WiFi Setup → เปลี่ยน Built-in WiFi เป็น On.

   ขั้นตอนที่ 2.
   กดที่ปุุ่ม HOME บนรีโมท → Settings → System Settings → Setup → WiFi Setup → เปลี่ยน WiFi Direct เป็น On.

   ขั้นตอนที่ 3.
   กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท → เลือกที่ Settings → System Settings Setup → WiFi Setup → WiFi Direct Settings → กดที่ปุ่ม Option บนรีโมท → เลือกที่ Manual → Other Method → SSID. WPA Key จะแสดงออกมาบนหน้าจอ.

   จากนั้น, เลือก BRAVIA จาก Xperia:
   1. เปิดฟังก์ชั่น Xperia WiFi.
   2. เลือกชื่อ BRAVIA หรือ SSID จากรายการของ WiFi.
   3. ป้อน WPA Key ที่แสดงขึ้นมาใน BRAVIA เป็นรหัสผ่าน.
   4. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อย, กรุณาเลือก รูปภาพ/วิดีโอ/เพลง ที่ต้องการจะแชร์โดยฟังก์ชั่น Throw ใน Xperia.

   (*) เลือก BRAVIA Name : จะสแกนอุปกรณ์ของท่านเพื่อค้นหาชื่อ BRAVIA ของท่าน และ เลือกชื่อ BRAVIA ของท่าน. 

  หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะลดลงไปได้จากการรบกวนของสิ่งแวดล้อม.