หมายเลข ID หัวข้อ : 00063527 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/03/2018

พัดลมมีเสียงดังเมื่อกลับมาทำงานตามปกติจากโหมด sleep, และดังมากขึ้นตลอดเวลาภายหลังการอัพเกรดไปเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 8.1.

     

     

     

    เพื่อทำการแก้ปัญหานี้,  ให้ลบ Graphics Driver ออกจาก Device Manager  และจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัพเดตของ graphic driver ตัวล่าสุดเข้าไป.