หมายเลข ID หัวข้อ : 00063527 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/03/2018

พัดลมมีเสียงดังเมื่อกลับมาทำงานตามปกติจากโหมด sleep, และดังมากขึ้นตลอดเวลาภายหลังการอัพเกรดไปเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 8.1.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 

 

 

เพื่อทำการแก้ปัญหานี้,  ให้ลบ Graphics Driver ออกจาก Device Manager  และจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัพเดตของ graphic driver ตัวล่าสุดเข้าไป.