หมายเลข ID หัวข้อ : 00059467 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใน Safe Mode

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าไปในโหมด Safe จากภายในระบบปฏิบัติการ

  ข้อสำคัญ: ท่านจะต้องดำเนินการในขั้นตอนเพิ่มเติม ถ้าท่านต้องการจะ วิธีการเข้า Safe Mode เมื่อท่านไม่สามารถเข้าระบบปฏิบัติการได้

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

  2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง ให้คลิกที่ Change PC settings
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings ให้คลิกที่ Update and recovery
  4. ในหน้าจอของ Update and recovery ให้คลิกที่ Recovery
  5. ในหน้าจอของ Recovery ใน Advanced startup ให้คลิกที่ปุ่ม Restart now
  6. ในหน้าจอของ Choose an option ให้คลิกที่ Troubleshoot จากนั้นให้คลิกที่ Advanced Options
  7. ในหน้าจอของ Advanced options ให้คลิกที่ Startup Settings จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Restart
  8. ใน Startup Settings ให้กดหมายเลข 4 เพื่อเริ่มการทำงานของ Safe Mode

   หมายเหตุ: กดที่หมายเลข 5 เพื่อเริ่มการทำงานของ Safe Mode with Networking หรือหมายเลข 6 เพื่อเริ่มการทำงานของ Safe Mode with Command Prompt

  9. เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการบูตเข้าไปใน Safe mode