หมายเลข ID หัวข้อ : 00151765 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/06/2016

ระดับวอลลุ่มเสียงของการเล่น Airplay ดังเบา ในอุปกรณ์ Apple.

    ถ้าหากระดับวอลลุ่มเสียงมีความเบาในระหว่างที่เล่น Airplay ในอุปกรณ์ดิจิตอลมือถือ iPod หรือ iPhone หรือ iPad ของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

    1. ไปที่ Settings บนอุปกรณ์ Apple ของท่าน.
    2. ในรายการ menu, ให้เลือก Music.
    3. ตั้งค่า Sound Check ไปที่ OFF