หมายเลข ID หัวข้อ : 00194115 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

วิธีการเซ็ตอัป IR Blaster เพื่อทำการควบคุมทีวี และกล่องเซ็ตทอป ในระหว่างกระบวนการเซ็ตอัปเพื่อเริ่มต้นใช้งาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถควบคุม Android TV และกล่องเซ็ตทอป (กล่องรับสัญญาณเคเบิล) ของท่าน ด้วยตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี โดยการเชื่อมต่อ IR Blaster ที่มาพร้อมกับทีวีนั้น.

ข้อสำคัญ:

 • หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.
 • ขั้นตอนการดำเนินการนี้มีรายละเอียดดังด้านล่าง และมี วิดีโอช่วยสอน ให้ดูด้วย เพื่อแสดงขั้นตอนที่มีการดำเนินการให้ดูด้วย.
 • ต้องมั่นใจว่า กล่องเซ็ตทอปที่เชื่อมต่อด้วยนั้นรองรับฟังก์ชัน IR Blaster ได้. ให้ติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น เพื่อตรวจสอบดูว่า ใช้งานร่วมกันได้กับฟังก์ชัน IR Blaster หรือไม่.

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของท่าน ทำตามหนึ่งในวิธีการด้านล่างนี้.

ทำการเซ็ตอัป IR Blaster จากหน้าจอ Initial Setup
เซ็ตอัป IR Blaster จากเมนู Settings


การเซ็ตอัป IR Blaster จากหน้าจอ Initial Setup

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัป IR Blaster จากหน้าจอ Initial Setup.

หมายเหตุ:

 • หน้าจอ Initial Setup จะแสดงขึ้นมา ถ้าหากเป็นการเปิดทีวี นั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรก หรือ หลังการดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลให้เป็นค่าจากโรงงาน.
  กรุณาออกจาก หน้าจอตั้งค่า IR Blaster โดยการกดที่ปุ่ม BACK ถ้าหากท่านจะทำการเซ็ตอัปในภายหลัง หรือ ไม่ต้องการใช้งาน IR Blaster.
 • หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ หรือ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ.
 1. เปิด Android TV ขึ้นมาและเชื่อมต่อกล่องเซ็ตทอป.
 2. เริ่มกระบวนการ Initial Setup ของ Android TV นั้น.
 3. เมื่อมีข้อความของ Would you like to control your set-top box (cable or satellite box) with your TV remote control(ท่านต้องการจะควบคุมกล่องเซ็ตทอปของท่าน (กล่องรับสัญญาณเคเบิล หรือ ดาวเทียม) ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่านหรือไม่)? แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีในระหว่าง Initial Setup, ให้เลือกที่ Yes หรือ Setup.

  รูปภาพประกอบ

 4. ในหน้าจอ Power on and Connect ให้เลือกที่ OK.
 5. เชื่อมต่อ IR Blaster.

  สำหรับ IR Blaster แบบ USB

  รูปภาพประกอบ

  [A] Set-top box หรือ AV Receiver
  [B] สาย IR Blaster
  [C] IR Blaster แบบพอร์ต USB
  สามารถรับพอร์ต USB ใด ๆ ก็ใด้
  สำหรับ IR Blaster แบบปลั๊ก

  รูปภาพประกอบ

  [A] Set-top box หรือ AV Receiver
  [B] IR Blaster แบบสาย
  [C] IR Blaster แบบแจ็คต่อ (ซ็อคเก็ต)

  กรุณาเชื่อมต่อกับ IR BLASTER

  รูปภาพประกอบ


  หมายเหตุ: เมื่อใช้ IR Blaster แบบ USB, จะมีข้อความแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อแสดงให้ทราบว่า อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB.

 6. เลือกที่ OK.
 7. วาง IR Blaster ไว้ให้ใกล้กับตัวเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล ของกล่องเซ็ตทอป.

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ:

  • เมื่อเสียบสาย IR blaster เข้าไป อาจจะมีข้อความ Searching for your set-top box แสดงขึ้นมา.
  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล่องเซ็ตทอป หรือ ติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์ IR บนตัวกล่องเซ็ตทอป.

 8. ในหน้าจอของ Select the input to which your set-top box is connected ให้เลือกไปที่อินพุทที่เหมาะสม ที่ใช้อยู่.

  รูปภาพประกอบ

 9. ในหน้าจอของ Select your service provider ให้เลือก ผู้ให้บ่ริการของท่าน.

  รูปภาพประกอบ

 10. ใส่รหัสไปรษณีย์ของท่านเข้าไป.

  รูปภาพประกอบ

 11. ในหน้าจอของ Can you control your set-top box? ให้เลือกที่ YES ถ้าหากท่านเห็นภาพ หรือ สัญญาณบนหน้าจอทดสอบนั้น.
 12. ในหน้าจอของ Set up TV program information ให้เลือกที่ Start.

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์สำหรับ การแนะนำโปรแกรมของกล่องเซ็ตทอป.

 13. ในหน้าจอของ Select your provider ให้เลือกชื่อของผู้ให้บริการในพื้นที่ของท่าน.

  เลือกผู้ให้่บริการของท่าน

  หมายเหตุ: อันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการดาวเทียม หรือ เคเบิลของท่าน.

 14. ในหน้าจอ Set-up is complete เลือกที่ OK.
 15. เปิด Set-Top box (Cable TV หรือ Satellite TV) ดังต่อไปนี้.
  ไม่สามารถควบคุมกล่องเซ็ตทอป หรือ เครื่องรับ A/V เมื่อใช้ฟังก์ชัน IR Blaster.

เซ็ตอัป IR Blaster จากเมนู Settings

ถ้าหากท่านได้ทำกระบวนการเซ็ตอัปเริ่มต้นเสร็จสิ้นและได้ข้ามการเซ็ตอัป IR Blaster ไป, ท่านสามารถจะเซ็ตอัป IR Blaster นี้ได้ตามขั้นตอนเหล่านี้.

หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ หรือ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ.

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และ ต้องมั่นใจว่ากล่องเซ็ตทอปนั้นมีการเชื่อมต่อและเปิดไว้แล้ว.

  รูปภาพประกอบ

 2. บนตัวรีโมทของทีวี กดที่ปุ่ม HOME.
 3. เลือกที่ Settings.
 4. ในหมวดของ TV, เลือกที่ External inputs.
 5. เลือกที่ IR Blaster setup.
 6. เชื่อมต่อ IR Blaster.

  สำหรับ IR Blaster แบบ USB

   รูปภาพประกอบ

  [A] Set-top box หรือ AV Receiver
  [B] สาย IR Blaster
  [C] IR Blaster แบบพอร์ต USB
  สามารถรับพอร์ต USB ใด ๆ ก็ใด้
  สำหรับ IR Blaster แบบปลั๊ก

  รูปภาพประกอบ

  [A] Set-top box หรือ AV Receiver
  [B] IR Blaster แบบสาย
  [C] IR Blaster แบบแจ็คต่อ (ซ็อคเก็ต)


   

  กรุณาเชื่อมต่อกับ IR BLASTER

  รูปภาพประกอบ


  หมายเหตุ:
  เมื่อใช้ IR Blaster แบบ USB, จะมีข้อความแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อแสดงให้ทราบว่า อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB.

 7. เลือกที่ OK.
 8. วาง IR Blaster ไว้ให้ใกล้กับตัวเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล ของกล่องเซ็ตทอป.

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล่องเซ็ตทอป หรือ ติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์ IR บนตัวกล่องเซ็ตทอป.

 9. ใน IR Blaster setup, เลือกที่ Supported Models.
 10. ในหน้าจอของ Supported Models เลือกที่ Set-top box.

  รูปภาพประกอบ

 11. ในหน้าจอของ Select your service provider เลือกผู้ให้บริการดาวเทียม หรือ เคเบิลของท่าน.

  รูปภาพประกอบ

 12. ในหน้าจอของ Search for your Set-top box manufacturer ให้ใส่ชื่อของผู้ผลิตของกล่องเคเบิล หรือ ดาวเทียมนั้นเข้าไป.

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ:
  • ก่อนที่ท่านจะใส่ชื่อของผู้ผลิตกล่องเซ็ตทอป ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่านได้เปิดตัวอักษรตัวใหญ่ (caps) ในคีย์บอร์ดบนหน้าจอแล้ว. ทีวีอาจจะไม่รองรับกล่องเซ็ตทอป ถ้าหากไม่ได้เปิดตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่ไว้.
  • ข้อผิดพลาด Model Not Found อาจจะแสดงขึ้นมา ถ้าหากชื่อของผู้ผลิตกล่องเซ็ตทอปนั้นไม่รู้จัก. 

  วิธีการใส่ชื่อของผู้ผลิตกล่องเซ็ตทอปของท่าน

  ถ้าต้องการจะป้อนชื่อของผู้ผลิตกล่องเซ็ตทอป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
  1. บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้ไฮไลท์ไปที่ คีย์Shift รูปภาพประกอบ .
  2. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดค้างที่ Enter รูปภาพประกอบ ที่อยู่ตรงกลางของลูกศรสี่ทิศทาง จนกระทั่ง เส้นสีน้ำเงินอยู่ในตำแหน่งด้านล่างของคีย์ Shift รูปภาพประกอบ
  3. ป้อนหมายเลขรุ่นของกล่องเซ็ตทอป.
  4. เลือกที่ DONE.

 13. ใส่รหัสไปรษณีย์ของท่านเข้าไป.

  รูปภาพประกอบ

 14. ในหน้าจอของ Select the input to which your set-top box is connected ให้เลือกที่อินพุทที่เหมาะสม ที่ใช้อยู่.

  รูปภาพประกอบ