หมายเลข ID หัวข้อ : 00178154 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

วิธีทำความสะอาดฝุ่น สิ่งสกปรก แต้ม จุด เครื่องหมาย หรือลายนิ้วมือจากทางด้านหน้าของเลนส์ของกล้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อนี้จะให้แนวทางในการทำความสะอาดเลนส์และตัวบอดี้ของกล้องด้วยตัวท่านเอง.

รายการที่จะต้องเตรียมพร้อม
รูปภาพประกอบ

 • ตัวเป่าลม(Blower) - ใช้สำหรับเป่าฝุ่นและสิ่งสกปรกบนตัวหรือในกล้องให้ออกไป.
 • แปรงปัด(Brush) - ใช้สำหรับปัดฝุ่นออกจากตัวบอดี้ของกล้องหรือเลนส์. ให้ใช้แปรงปัดอันใหญ่หรือเล็ก กับตัวเลนส์ตามสถานะการณ์.
 • ผ้าทำความสะอาด(Cleaning cloth) - ใช้สำหรับเช็ดตัวกล้องหรือเลนส์. แนะนำให้ใช้เป็นผ้าที่ทำจากไฟเบอร์สังเคราะห์ ที่สามารถซักและใช้ซ้ำได้. ผ้านี้จะสามารถขจัดคราบน้ำมันที่จอ LCD ด้านหลังจากจมูกของท่านได้ง่าย ๆ.

เพื่อทำความสะอาดตัวบอดี้ของกล้องและเลนส์, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. ขจัดฝุ่น สิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ หรือ ชิ้นส่วนเล็กอื่น ๆ ออกไป.
  ขั้นแรกให้ใช้แปรงปัด(ขนาดใหญ่สำหรับชิ้นส่วนภายนอกและเล็กสำหรับชิ้นส่วนที่เล็ก) เพื่อขจัดฝุ่นหรือสิ่งที่คล้ายกันออกจากส่วนประกอบด้านนอก.
  ขจัดฝุ่นออกจากส่วนด้านนอกทั้งหมดอย่างนุ่มนวล โดยไม่ใช้แรงกดที่มากจนเกินไป.
  รูปภาพประกอบ
  ขจัดฝุ่นออกจากรอบตัวเลนส์โดยใช้แปรง.

 2. เป่าฝุ่นเล็ก ๆ และที่คล้ายกันออกไป.
  จากนั้น ใช้ตัวเป่าลมทำการเป่าฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากชิ้นส่วนที่เปราะบาง.
  รูปภาพประกอบ
  เป่าสิ่งตกค้างใด ๆ ออกด้วยตัวเป่าลม.

 3. เป่าฝุ่นออกจากเลนส์ และเช็ดอย่างนิ่มนวลบนเลนส์ด้วยผ้าสำหรับทำความสะอาดหรือผ้านุ่นอย่างอื่น.
  ถอดฝาครอบเลนส์ออกเป่าฝุ่นบนผิวหน้าของเลนส์ออกด้วยตัวเป่าลม และจากนั้นเช็ดเลนส์ด้วยผ้าสำหรับทำความสะอาด.
  ติดฝาครอบเลนส์เข้าไปเพื่อป้องกันเลนส์ไม่ให้สกปรกอีก.
  รูปภาพประกอบ
  ในตอนทำความสะอาดผิวหน้าเลนส์ ขจัดฝุ่นหรือสิ่งคล้ายกัน ให้ใช้ตัวเป่าลมที่มีขายในท้องตลาด.

  รูปภาพประกอบ
  ถ้ามีความสกปรกมาก, ให้ชุบผ้านุ่ม หรือทิชชูทำความสะอาดเลนส์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ และเช็ดในลักษณะวนเป็นวงออกจากตรงกลางของเลนส์.

ข้อสำคัญ: ห้ามไม่ให้ใส่น้ำยาทำความสะอาดเข้าไปที่เลนส์โดยตรง.
รูปภาพประกอบ