หมายเลข ID หัวข้อ : 00164338 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/09/2017

มีจุดเบลอหรือจุดดำในภาพที่บันทึกได้.

  โดยทั่วไปเรื่องนี้จะหมายถึงการมีผงฝุ่นบนตัวเซ็นเซอร์รับภาพของกล้อง. จะต้องทำความสะอาดให้กับตัวเซ็นเซอร์รับภาพ.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทางฮาร์ดแวร์ได้. ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปทำการกำจัดผงฝุ่นจากผิวหน้าของตัวเซ็นเซอร์รับภาพ. การทำเช่นนั้นอาจทำให้การเคลือบบนตัวเซ็นเซอร์รับภาพหลุดลอกออกไปได้. สำหรับกล้องที่มีกระจก, ต้องระวังไม่ไปสัมผัสกับผิวหน้าของกระจกด้วย. การไปสัมผัสผิวหน้าของกระจกอาจก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้.

  สำคัญ: สำหรับขั้นตอนเฉพาะรุ่นในวิธีการที่จะดำเนินตามขั้นตอนด้านล่างนี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์รับภาพ.

  1. ถ้าหากกล้องนั้น มีฟังก์ชั่นทำความสะอาดอัตโนมัติให้มาด้วย, ให้ใช้ฟังก์ชั่นทำความสะอาดอัตโนมัตินี้ทำการกำจัดสิ่งสกปรกหรือผงฝุ่นออกจากตัวเซ็นเซอร์รับภาพ.
  2. ถ้าหากสิ่งสกปรกหรือผงฝุ่นนั้นไม่ออกไปโดยการใช้ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดอัตโนมัติ (ในรุ่นที่มีฟังก์ชั่นนี้), ให้ทำความสะอาดโดยใช้ตัวเป่าลมที่มีจำหน่ายทั่วไปในตลาดช่วย.

  หมายเหตุ:

  • มีชุดคิทของบริษัทอื่นจำหน่ายในท้องตลาดที่สามารถใช้ในการทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์รับภาพนี้ได้. ตรวจสอบกับร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านกล้องระดับมืออาชีพในพื้นที่ของคุณถึงการมีจำหน่าย. อย่างไรก็ตาม Sony ไม่ได้ให้การรับประกันสำหรับการดูแลกล้องผิดพลาด โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาด กระดาษทำความสะอาด หรือสิ่งที่คล้ายกันที่มีจำหน่ายในท้องตลาด.
  • ร้านกล้องจำนวนมากก็ได้มีการให้บริการทำความสะอาดด้วยผู้เชี่ยวชาญสำหรับตัวเซ็นเซอร์รับภาพที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้เป็นระยะ ๆ.
  • Sony จะไม่รับผิดชอบผลที่จะตามมา หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการดำเนินการผิดพลาดโดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ของ Sony หรืออื่น ๆ.