หมายเลข ID หัวข้อ : 00247695 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/04/2021

มีเกมแพ็ดใดบ้างที่ใช้ได้กับ Android TV™?

    ในปัจจุบัน อาจจะมีเกมแพ็ดบางอันที่ทำงานได้กับ Sony Android TV แต่ยังไม่มีการรองรับที่เป็นทางการ การเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์แต่ละอัน กรุณาเช็คกับเว็บไซต์ผู้ผลิต ก่อนที่จะลองใช้เกมแพ็ดใด ๆ