หมายเลข ID หัวข้อ : 00194297 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2018

ฉันจะสามารถใช้ไมโครโฟนในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต สำหรับ การจดจำเสียง/คำพูดได้หรือไม่

  ได้, ท่านสามารถใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านสำหรับการจดจำเสียง/คำพูด กับแอปต่อไปนี้ได้:

  สำหรับอุปกรณ์โมบาย Android™

  • Video & TV SideView : 

   หมายเหตุ:

   • รายการของอุปกรณ์และเวอร์ชันของ OS ที่รองรับได้จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Video & TV SideView.

   • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน, ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการจดจำเสียงของ Video & TV SideView ได้.

   • ในกรณีนี้, ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ หรือไมโครโฟนในตัว (เฉพาะรุ่นที่มีไมโครโฟนในตัวเท่านั้น).

  • รีโมทคอนโทรลของ Android TV™

   หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Android TV Remote Control .

  สำหรับอุปกรณ์โมบาย iOS

  • Android TV

   หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Android TV .

   

  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.