หมายเลข ID หัวข้อ : 00194297 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ฉันจะสามารถใช้ไมโครโฟนในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สำหรับ การจดจำเสียง/คำพูดได้หรือไม่

  ได้ ท่านสามารถใช้ไมโครโฟนของ อุปกรณ์มือถือของท่านสำหรับการจดจำเสียง/คำพูด กับแอปต่อไปนี้ได้:

  สำหรับอุปกรณ์โมบาย Android™

  • รีโมทคอนโทรลของ Android TV™

   หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Android TV Remote Control

  สำหรับอุปกรณ์โมบาย iOS

  • Android TV

   หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Android TV