หมายเลข ID หัวข้อ : 00194297 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/09/2018

ฉันจะสามารถใช้ไมโครโฟนในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต สำหรับ การจดจำเสียง/คำพูดได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้, ท่านสามารถใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านสำหรับการจดจำเสียง/คำพูด กับแอปต่อไปนี้:

  • แอพ Video & TV SideView

    หมายเหตุ: สำหรับ Android และ iOS, รายการของอุปกรณ์ และเวอร์ชัน ที่รองรับได้ จะมีให้ใน เว็บไซต์ Video & TV SideView.

  • รีโมทคอนโทรลของ Android TV

    หมายเหตุ: สำหรับ Android, รายละเอียดเกี่ยวกับ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Android TV Remote Control .

  • Android TV

    หมายเหตุ: สำหรับ iOS, รายละเอียดเกี่ยวกับ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Android TV .