หมายเลข ID หัวข้อ : 00194297 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2018

ฉันจะสามารถใช้ไมโครโฟนในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต สำหรับ การจดจำเสียง/คำพูดได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้, ท่านสามารถใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านสำหรับการจดจำเสียง/คำพูด กับแอปต่อไปนี้ได้:

สำหรับอุปกรณ์โมบาย Android™

 • Video & TV SideView : 

  หมายเหตุ:

  • รายการของอุปกรณ์และเวอร์ชันของ OS ที่รองรับได้จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Video & TV SideView.

  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน, ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการจดจำเสียงของ Video & TV SideView ได้.

  • ในกรณีนี้, ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ หรือไมโครโฟนในตัว (เฉพาะรุ่นที่มีไมโครโฟนในตัวเท่านั้น).

 • รีโมทคอนโทรลของ Android TV™

  หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Android TV Remote Control .

สำหรับอุปกรณ์โมบาย iOS

 • Android TV

  หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ จะมีอยู่ใน เว็บไซต์ Android TV .

 

*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.