หมายเลข ID หัวข้อ : 00117679 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018พิมพ์

ฉันจะสามารถใช้แอพอื่นในระหว่างที่กำลังเล่นเพลงแบคกราวนด์จากแอพ Music ได้หรือไม่?

    ไม่ได้. ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ Android อันอื่น ๆ, แอพ Music ไม่สามารถทำงานในฉากหลังได้. เมื่อท่านปิดแอพ Music หรือเป็นแอพตัวอื่น, การเล่นของเพลงจะหยุดทำงานลงไป.