หมายเลข ID หัวข้อ : 00203413 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2019

วิธีการใช้การเล่นแบบสับเปลี่ยนหรือเล่นซ้ำในแอป Music

  เลือกที่คีย์ Shuffle (ลูกศรสลับ) หรือคีย์ Repeat (ลูกศรย้อนกลับ), ที่แสดงขึ้นมาเมื่อทำการเลือกเพลง.

  1. เลือกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเลือกเพลงจากรายการเมนูในซีกทางด้านซ้าย.
   หมายเหตุ: สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น, ให้เลือกที่ Player เพื่อใช้การเล่นซ้ำ.
    
  2. เลือกเพลง.
    
  3. เลือกที่คีย์ Shuffle (ลูกศรสลับ) หรือคีย์ Repeat (ลูกศรย้อนกลับ).

   สำหรับ Android 8.0 (Oreo)™

   สำหรับ Android 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น
   รูปภาพประกอบ
    

  *Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.