หมายเลข ID หัวข้อ : 00203413 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2019

วิธีการใช้การเล่นแบบสับเปลี่ยนหรือเล่นซ้ำในแอป Music

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เลือกที่คีย์ Shuffle (ลูกศรสลับ) หรือคีย์ Repeat (ลูกศรย้อนกลับ), ที่แสดงขึ้นมาเมื่อทำการเลือกเพลง.

 1. เลือกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเลือกเพลงจากรายการเมนูในซีกทางด้านซ้าย.
  หมายเหตุ: สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น, ให้เลือกที่ Player เพื่อใช้การเล่นซ้ำ.
   
 2. เลือกเพลง.
   
 3. เลือกที่คีย์ Shuffle (ลูกศรสลับ) หรือคีย์ Repeat (ลูกศรย้อนกลับ).

  สำหรับ Android 8.0 (Oreo)™

  สำหรับ Android 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น
  รูปภาพประกอบ
   

*Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.