หมายเลข ID หัวข้อ : 00120211 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

ฉันจะสามารถใช้ Android TV ของฉันโดยไม่เห็นชอบกับ Google's Terms of Service และ Privacy Policy ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่ได้, เพื่อที่จะใช้ Android TV ของท่าน, ท่านจะต้องเห็นชอบกับ Google's Terms of Service และ Privacy Policy ด้วยเท่านั้น.

ท่านต้องคลิกที่ CONTINUE ในหน้าจอของ Google's Terms of Service และ Privacy Policy เมื่อทำ การเซ็ตอัพ Android TV นั้นเป็นครั้งแรก .

ท่านสามารถหาดูสิ่งนี้ได้ตลอดเวลาโดยการใช้เส้นทางต่อไปนี้:

[HOME] > [Settings] > [About] > [Legal information] > [View Terms of Service / View Privacy Policy]

HOME

Android - Home
 

Settings

Android - Settings 

เกี่ยวกับ

Android - About

Legal Information

Android - Legal

[View Terms of Service / View Privacy Policy]

Android - Google's Terms and conditions and Privacy Policy

หมายเหตุ: ภาพถ่ายหน้าจอที่นำมาแสดงนี้สำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเทศ, รุ่นเครื่อง หรือ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของท่าน.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ, โปรดเข้าไปดูที่หน้า Google's Terms of Service และ Privacy Policy.