หมายเลข ID หัวข้อ : 00112797 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

VAIO Tabletop และ Media Gallery - การยุติการรองรับฟีเจอร์ต่าง ๆ Facebook และ YouTube.

  ในวันที่ 20 เมษายน 2558, Google ได้มีการอัพเดต Application Programming Interface (API) ของ YouTube. เช่นเดียวกัน, ในวันที่ 30 เมษายน 2558, Facebook จะทำการอัพเดต API ของระบบด้วย.

  เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ผลของการอัพเดตเหล่านี้, ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรองรับฟีเจอร์ของระบบต่อไปนี้ได้อีกต่อไป:

  • VAIO Tabletop

  ฟีเจอร์ Facebook ใน VAIO Tabletop จะยุติลงในวันที่ 30 เมษายน.

  VAIO Tabletop


  • Media Gallery

  ฟีเจอร์ YouTube และ Facebook ใน Media Gallery จะยุติลงในวันที่ 20 และ 30 เมษายน ตามลำดับ.

  VAIO Media Gallery

   

  แต่เป็นเรื่องน่ายินดี, ที่มีอีก หลายวิธี การที่ท่านยังสามารถทำการอัพโหลดและแชร์คอนเทนท์, รูปภาพหรือวิดีโอ ไปยัง Facebook และ YouTube ได้, เช่น โดยวิธีการใช้เว็บไซต์ของระบบเหล่านั้นโดยตรง, โดยการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือ, ฯลฯ.

  หมายเหตุ: แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เหล่านี้มีติดตั้งไว้ให้/มีให้ใช้งานได้ในเครื่อง VAIO บางรุ่นเท่านั้น