หมายเลข ID หัวข้อ : 00202136 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากไม่มีเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO?

  • ไม่มีเสียงออกจากลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO.
  • ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงภายนอกหรือหูฟัง.
  • ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงมอนิเตอร์ภายนอก.

   

   

  กรุณาอ้างอิงกับขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง เพื่อแก้ปัญหานี้.
   

   


  คืนค่า BIOS ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  คืนค่า BIOS ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

   
  ตรวจสอบดูว่ามีเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO เมื่อเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพงภายนอกหรือไม่

  ตรวจสอบดูว่ามีเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นหรือไม่หลังการเชื่อมต่อหูฟังหรือลำโพงเข้ากับพอร์ตหูฟังในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น (แจ้คต่อแบบ Stereo mini)หรือพอร์ตเอาท์พุทของเสียง.
  หมายเหตุ:
  • ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงในตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค VAIO , แต่มีเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเมื่อเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง.

   อาจจะมีปัญหากับลำโพงของเครื่องโน็ตบุ๊ค VAIO นั้น
   กรุณานำเครื่อง โน็ตบุ๊ค VAIO นั้นไปยังศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบ.
    
  • ไม่มีเสียงออกมาเมื่อเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพงภายนอก, แต่มีเสียงจากลำโพงในเครื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO.

   อาจจะมีปัญหาในหูฟังหรือลำโพงนั้น.
   ถ้าหากยังคงไม่มีเสียงออกมาในหูฟังหรือลำโพงตัวอื่นด้วย อาจจะมีปัญหากับเครื่องโน็ตบุ๊ค VAIO นั้นเองก็ได้.
   กรุณานำเครื่องโน็ตบุ๊ค VAIO นั้นไปที่ศูนย์บริการในพื้นที่ เพื่อขอรับการตรวจเช็คเพิ่มเติม.
    

  ถ้าหากเสียงไม่สามารถเล่นกลับได้จากหูฟังหรือลำโพงที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย กรุณาทำในขั้นตอนถัดไปเพื่อทำการแก้ปัญหานี้.

  ตรวจสอบดูเพาเวอร์ โวลลุ่ม และการเชื่อมต่อ
  • ตรวจเช็คดูว่าการเชื่่อมต่อระหว่างเครื่อง VAIO และลำโพงมีความถูกต้องดีแล้ว
  • ตรวจเช็คดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ได้มีการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับกำลังไฟฟ้าอย่างถูกต้องดีแล้ว
  • ตรวจเช็คดูว่าอาการนี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่หลังการปรับระดับโวลลุ่มของลำโพงใหม่
  • ตรวจเช็คดูว่ามีสิ่งสกปรกและผงฝุ่นในพอร์ตนั้นหรือไม่
   
  หมายเหตุ:
  ปัญหาหายไปหลังจากลองทำตามข้อเสนอแนะข้างต้น.

  ถ้าหากมีสิ่งสกปรกและผงฝุ่นในพอร์ทอินพุทของเสียง , เสียงอาจจะไม่มีการเล่นออกมาอย่างถูกต้อง.
  เมื่อเสียงไม่สามารถทำการเล่นได้อย่างถูกต้อง, กรุณาตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรกหรือผงฝุ่นในพอร์ตอินพุทของเสียงนั้นหรือไม่. ถ้ามี, กรุณาทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือผงฝุ่นให้ออกไปจากพอร์ทนั้น .
  นอกจากนี้, กรุณาตรวจสอบดูว่ายูสเซอร์ได้ยินเสียงหลังจากทำการปรับระดับโวลลุ่มของลำโพงหรือของเครื่องเล่นหรือไม่.

  ถ้าหากอาการยังคงมีต่อไปอีกหลังการทำตามขั้นตอนข้างต้น กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.

  ตรวจสอบดูการตั้งค่าของโวลลุ่มและไดร์ฟเวอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO
   
  Windows Vista
  Windows XP

  Windows Vista
  1. คลิกที่ Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.

    

  2. คลิกที่ Hardware and Sound.

    

  3. ใน Sound, คลิกที่ Change system sounds.

    

  4. ในกล่องไดอะล็อกของ Sound , ให้คลิกที่แท็บของ Playback.
   ตรวจสอบดูว่าการตั้งค่า, ที่กำลังใช้งานอยู่ในเครื่องเล่นนั้น เป็นค่าเริ่มต้น(Default)หรือไม่.
   ถ้าไม่ใช่, กรุณาเลือกเครื่องเล่นที่เหมาะสมและคลิกที่ Set Default.


    

  5. เลือกอุปกรณ์เครื่องเล่นด้านล่างเพื่อแก้ไขการตั้งค่าของเครื่อง และจากนั้นคลิกที่Properties.

    

  6. คลิกที่แท็บ Levels และจากนั้นตรวจเช็ครายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ใน Speakers.
   •  

   • ตรวจสอบดูว่ามีการเปิดใช้งานกล่องเลือกของการปิดเสียง(Mute)ไว้หรือไม่.
    ถ้ามีเลือกไว้ ให้คลิกที่ปุ่มนั้นอีกครั้งเพื่อปิดการทำงานนั้นลงไป.

     

   • ตรวจสอบดูว่ามีการตั้งค่าโวลลุ่มไว้ต่ำเกินไปหรือไม่ในแถบเลื่อน.
    ถ้าตั้งไว้ต่ำ ให้เพิ่มระดับของโวลลุ่มขึ้นโดยการขยับตัวเลื่อนไปทางขวา.    ※ ตัวอย่างข้างต้นเป็นขณะที่ฟังก์ชันปิดเสียง ไม่ทำงาน.

     

   • คลิกที่ OK และปิดหน้าต่างของSpeakers Properties.

   

  Windows XP
  1. คลิกที่ Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.

    

  2. คลิกที่ Sound -> Speech -> Audio Devices ->Sounds and Audio Devices.

    

  3. ใน Sounds and Audio Devices Properties, คลิกที่แท็บ Volume . จากนั้นคลิกที่ Advanced... ใน Device volume.

    

  4. ตรวจเช็คดูรายการต่อไปนี้ใน Volume Control.
   • ตรวจสอบดูว่า Mute หรือ Mute all (Mute) มีการเปิดให้ทำงานไว้หรือไม่.
   • ตรวจสอบดูว่ามีการเพิ่มโวลลุ่มหรือไม่ หลังการขยับตัวเลื่อนใน แถบเลื่อนของ Volume.

    

  5. ปิด Volume Control.

    

  6. ในกล่องไดอะล็อกของ Sounds and Audio Devices Properties ให้ตรวจเช็ครายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ในแท็บของ Volume.
   • ตรวจสอบดูว่า มีการเปิด Mute ใน Device volumeไว้หรือไม่
   • ตรวจสอบดูว่ามีการเพิ่มโวลลุ่มหรือไม่ หลังการขยับตัวเลื่อนขึ้นใน แถบเลื่อนของ Device Volume.

    

  7. ใน Speaker settings, ให้คลิกที่ Speaker Volume.

    

  8. ตรวจสอบดูว่ามีการเพิ่มโวลลุ่มหรือไม่ หลังการขยับตัวเลื่อนขึ้นใน แถบเลื่อนของ Speaker Volume.

    

  9. กลับไปใน Sounds and Audio Devices Properties, คลิกที่แท็บ Audio . จากนั้น ใน Default device ของ Sound playback, เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม.

   Default device อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้จากการตั้งค่าของฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างออกไป. (ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง.)

   
  หมายเหตุ:
  • อาการหายไปหลังการเปลี่ยนแปลงใน Volume Control.

   เมื่อโวลลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง กรุณาตรวจสอบดูการตั้งค่าของ Volume Control.
   นอกจากนี้, ถ้าหากยูสเซอร์ได้ทำในขั้นตอนต่อไปนี้แล้ว ยูสเซอร์อาจจะเปลี่ยนการตั้งค่าของโวลลุ่มได้.
   ถ้าหากไม่มีเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO , กรุณาตรวจสอบดูว่าสามารถทำในขั้นตอนต่อไปนี้ได้หรือไม่.
  •  
   1. สำหรับเครื่องโน็ตบุ๊ค
    การกดที่ Fn + F3 พร้อมกันสามารถจะลดโวลลุ่มลงได้ ในขณะที่การกด Fn + F4 จะเป็นการเพิ่มโวลลุ่ม.

     

   2. สำหรับเครื่องโน็ตบุ๊ค VAIO ที่มีอุปกรณ์ รีโมทคอนโทรล.
    ยูสเซอร์สามารถทำการปรับโวลลุ่มได้ในตัว รีโมทคอนโทรล.
  • อาการมีการหายไปหลังการเปลี่ยน Default(priority)device
   ไม่มีรายการต่าง ๆ ให้เลือกหลังการอัปเกรดออดิโอ.
   กรุณาตรวจสอบดูการตั้งค่าของ Default(priority)device หลังการอัปเกรดออดิโอ.

  ถ้าหากอาการยังคงอยู่ กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดต่อไปนี้.

  ตรวจสอบดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นสามารถทำการเล่นเสียง Windows ได้หรือไม่
  เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นสามารถทำการเล่นเสียง Windows ได้
  เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นไม่สามารถทำการเล่นเสียง Windows ได้

  เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นสามารถทำการเล่นเสียง Windows ได้
  ถ้าหาก เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นสามารถทำการเล่นเสียง Windows ได้, แสดงว่าไม่ได้มีปัญหากับฮาร์ดแวร์นั้น.
  ให้อ้างอิงกับรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีปัญหากับไฟล์ออดิโอที่ไม่สามารถเล่นกลับหรือไม่ หรือมีการตั้งค่าให้กับโปรแกรมนั้นไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่.
  ไม่มีเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม หรือเล่นเกมส์
  ไม่มีเสียงในหน้าเว็ปต่าง ๆ

  ไม่มีเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม หรือเล่นเกมส์

  ให้ตรวจเช็คดูว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อใช้งานกับบางโปรแกรมหรือเกิดกับโปรแกรมทั้งหมด.
  หมายเหตุ:

  เมื่อใช้โปรแกรมของบริษัทอื่น, กรุณาติดต่อกับผู้พัฒนานั้นสำหรับขั้นรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ.
  • ถ้าหากปัญหานี้เกิดเฉพาะกับการใช้งานในบางโปรแกรม:
   กรุณาตรวจเช็คดูว่าตัวเกมหรือโปรแกรมนั้นมีการตั้งค่าโวลลุ่มของตัวเองหรือไม่ หรือมีไฟล์สนับสนุนอื่น ๆ ในเกมหรือโปรแกรมนั้นหรือไม่.
   กรุณาอ้างอิงกับคู่ืมือการใช้งานสำหรับรายละเอียดขั้นตอนในวิธีการตรวจเช็ครายการต่าง ๆ เหล่านี้.

    

  • ถ้าหากไม่มีเสียงเมื่อใช้งานกับโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมด.
   อาจจะมีปัญหาในไฟล์ที่ใช้เล่นนั้น.
   ตรวจเช็คดูว่าไฟล์นั้นมีการสร้างในลำดับที่ผิดหรือไฟล์มีความเสียหายหรือไม่.
   กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ.

  ไม่มีเสียงในหน้าเว็ปต่าง ๆ

  กรุณาตรวจเช็คการตั้งค่าของ Internet Explorer นั้น.
  ※ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ในการรีเซ็ต Internet Explorer.
  •  

  • Internet Explorer 6.*

    

  • Internet Explorer 7.0
  •  

  • Internet Explorer 6.*

   

  1. คลิกที่ Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.

    

  2. คลิกที่ Network and Internet Connections, และจากนั้นคลิกที่ Internet Options.

    

  3. ใน Internet Properties, คลิกที่แท็บ Advanced , และจากนั้นเลือกที่ Play sounds in webpages ในรูปภาพด้านล่างนี้.

    

  4. คลิกที่ OK และปิด Internet Propertiesลงไป.

  •  

  • Internet Explorer 7.0

   

  1. ดับเบิลคลิกที่ Internet Explorer.

    

  2. เลือกที่ Internet Options ใน Tools.

    

  3. ในInternet Options, คลิกที่ Advanced, และจากนั้นเลือกที่ Play sounds in webpages ในรูปภาพด้านล่าง.

    

  4. คลิกที่ OK และปิด Internet Optionsลงไป.

   
  ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO นั้นสามารถเล่นเสียง Windows ได้

  กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดด้านล่างนี้.

  ตรวจสอบดูว่าไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ออดิโอทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

  ตรวจสอบดูว่าไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ออดิโอใน Device Manager สามารถทำงานได้อย่่างถูกต้องหรือไม่.
  1. คลิกขวาที่ Computer -> Properties -> Device Manager.

    

  2. คลิกที่ + ทางด้านซ้ายของ Sound, video and game controllers.

    

  3. ตรวจเช็คดูว่ามีเครื่องหมาย (!) หรือ (?) อยู่ข้าง ๆ ชื่อของไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ นั้นหรือไม่.

  ติดตั้งโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ เข้าไปใหม่

  ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของเสียงเข้าไปใหม่.
  กรุณาอ้างอิงกับลิงค์ที่เกี่ยวข้องนี้.

  หมายเหตุ:
  เมื่อมีการเพิ่มอุปกรณ์เช่นออดิโอของบริษัทอื่นเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น, กรุณาติดต่อกับผู้จัดหาอุปกรณ์นั้นก่อนที่จะเพิ่มอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไป.


  ถ้าหากอาการยังคงอยู่ กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดต่อไปนี้ สำหรับการแก้ปัญหาเพิ่มเติม.

  ทำการติดตั้งการกู้คืน

  ติดตั้ง Windows (และโปรแกรมในตัวต่าง ๆ) โดยใช้แผ่นหรือ VAIO Recovery Program.
  หมายเหตุ:
  ถ้าหากการติดตั้งการกู้คืนไม่ช่วยแก้ปัญหาให้แสดงว่ามีปัญหากับเครื่องโน็ตบุ๊ค VAIO นั้น. กรุณานำเครื่องโน็ตบุ๊ค VAIO นั้นไปที่ศูนย์บริการในพื้นที่ เพื่อขอรับการตรวจเช็คเพิ่มเติม.