หมายเลข ID หัวข้อ : 00196963 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021พิมพ์

มีข้อความแสดงความผิดพลาดเกียวกับแบตเตอรี่ แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD.

  วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้ได้สำหรับข้อความแสดงความผิดพลาดต่อไปนี้:

  • ข้อผิดพลาด: Use InfoLithium battery only (ใช้แต่แบตเตอรี่ InfoLithium เท่านั้น)
  • For InfoLITHIUM battery only (สำหรับแบตเตอรี่ InfoLITHIUM เท่านั้น)
  • For use with compatible battery only (สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ที่ใช้งานด้วยกันได้เท่านั้น)

  หมายเหตุ: การทำงานด้วยแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เสริมของบริษัทอื่น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ. ให้ติดต่อกับผู้ผลิตของอุปกรณ์เสริมของบริษัทอื่นนั้นสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

  1. ให้ตรวจเช็คดูขั้วต่อต่าง ๆ ของแบตเตอรี่.
   • ให้ใช้ผ้าแห้ง ก้านสำลี หรือสิ่งคล้ายกันทำการเช็ดสิ่งสกปรกออกจากขั้วเหล่านั้น.
   • ระวังไม่ไปสัมผัสกับขั้วต่าง ๆ ด้วยมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ.
  2. ถ้ามีแบตเตอรี่ Sony InfoLithium ก้อนอื่น ให้ลองใช้แบตเตอรี่นั้นดู.
  3. ถ้ามีตัว AC power adapter ให้เชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้อง.

   หมายเหตุ: เสียบตัว power adapter เข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง. หลีกเลี่ยงการใช้สายต่อพ่วง หรือตัวป้องกันไฟกระชาก.

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.