หมายเลข ID หัวข้อ : 00250678 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2021

ไม่มีอะไรแสดงใน จอภาพ LCD ของกล้อง

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ตรวจดู การตั้งค่าของจอแสดงผล

  • ถ้าหากมีผงฝุ่น หรือสิ่งสกปรกติดที่ตัว เซนเซอร์ตา ให้ทำความสะอาด

  • เครื่องรุ่นที่มีสวิตช์ LIVE VIEW/OVF ให้ตรวจสอบดูว่าสวิตช์นี้ไม่ได้ตั้งไว้ที่ OVF ถ้าหากสวิตช์นี้ตั้งไว้ที่ OVFให้ตั้งไปที่ LIVE VIEW

  • เครื่องรุ่นที่มีปุ่มสลับ FINDER/MONITOR (LCD) ให้กดปุ่มสลับนี้และตรวจดูว่ามีการแสดงออกมาที่ จอภาพหรือไม่

   หมายเหตุ: ถ้าท่านปิดกล้องโดยที่โหมดหน้าจออยู่ที่ ช่องมองภาพ (Viewfinder)กล้องจะอยู่ในโหมดนั้นเมื่อท่านเปิดขึ้นมาใหม่

  • สำหรับเครื่องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น:

   หมายเหตุ: บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวเครื่อง

   1. ในขณะที่ดูใน ช่องมองภาพ ให้ตรวจดูว่า FINDER/MONITOR มีการตั้งค่าไว้ในเมนู
   2. กดที่ปุ่ม DISP (Display Setting) ด้านบนสุดของล้อควบคุมเพื่อดูว่า จอภาพแสดงขึ้นมาหรือไม่
   3. ลบเครื่องหมายเลือกออกจาก Monitor Off ใน MENU → DISP Button / DISP (Screen Disp)Monitor

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน