หมายเลข ID หัวข้อ : 00112468 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018พิมพ์

ภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในโหมด Auto Review.

    ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งต่าง ๆ เช่น DRO/Auto HDR หรือ Soft Skin Effect, ภาพที่ไม่ได้ผ่านการโปรเซสอาจมีการแสดงออกมาเป็นการชั่วคราวก่อนการแสดงของภาพที่ได้รับการโปรเซสแล้วใน Auto Review Mode. รูปภาพที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายสามารถดูได้ในโหมด playback.