หมายเลข ID หัวข้อ : 00196808 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

ให้ทำการอัปเดต ซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์ ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ล่าสุดและสมรรถนะที่ดีกว่า !

  ท่านได้ทำการอัปเดตเครื่องของท่านให้เป็นเฟิร์มแวร์อันล่าสุดแล้วหรือยัง ?

  ถ้าหากยัง ให้ทำเลยในตอนนี้! ทำได้ง่่าย ๆ และท่านสามารถจะเพลิดเพลินกับ :

  • ฟังก์ชันหรือข้อดีใหม่ ๆ
  • แก้ปัญหาที่เป็นที่รับทราบกันแล้ว
  • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อ หรือความสามารถใช้งานด้วยกันได้

  โปรดจำไว้ว่า ถ้าต้องการจะเชื่อมต่อเครื่องของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ตโดยการตั้งค่า Auto Update Setting ให้เป็น ON.

  ถ้าหากการเข้าถึงมีขีดจำกัด ท่านสามารถจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ได้โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB. กรุณาอ้างอิงกับหน้าสนับสนุน หรือคู่มือการใช้งาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.