หมายเลข ID หัวข้อ : 00106038 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

แอพพลิเคชัน Quick-BrowZer ตอบสนองการทำงานช้า.

    Quick-BrowZer อาจจะตอบสนองช้า เมื่อมีจำนวนหลายไฟล์หรือมีหลายโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์.