หมายเลข ID หัวข้อ : 00228976 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

การจดจำเสียง (Voice recognition) ไม่ทำงานกับแอป Remote บนเครื่องรับติดรถยนต์ของฉัน

    แอป Remote สำหรับ Android อาจจะถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงไมค์ได้(การบันทึกเสียง)
    กรุณาลองตามการตั้งค่าต่อไปนี้:

    1. เลือกที่ Settings
    2. เลือกที่ Voice Recognition
    3. สลับระหว่าง"Receiver Microphone" และ"Phone Microphone" หลายๆครั้งดู, และเลือก Allow เมื่อมีการขออนุญาตให้ทำการบันทึกเสียง