หมายเลข ID หัวข้อ : 00112389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2022

การ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการรองรับจากกล้อง

  ข้อความแสดงความผิดพลาดใด ๆ ต่อไปนี้อาจจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้องเมื่อการ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการรองรับ:

  • เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใหม่ (REINSERT THE MEMORY CARD)
  • ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ (NO MEMORY CARD)
  • ข้อผิดพลาดการ์ดหน่วยความจำ (MEMORY CARD ERROR)
  • C:13:xx ERROR
  • ไม่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำได้ (Unable to use Memory card)

  ลองทำขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้จนกว่าปัญหาได้รับการแก้ไข:

  • ตรวจเช็คดูว่าชนิดและความจุของการ์ดหน่วยความจำนั้นรองรับโดยกล้องนั้นได้: ถ้าหากมีการเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ไม่รองรับเข้าไป ข้อความแสดงความผิดพลาดอาจจะแสดงขึ้นมาได้
   หมายเหตุ: ท่านสามารถอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ของกล้อง หรือหัวข้อ อุปกรณ์เสริมหรือเลนส์อะไรที่เข้ากันได้กับกล้องหรือกล้องบันทึกวิดีโอของฉัน? สำหรับรายละเอียดในชนิดของการ์ดหน่วยความจำที่รองรับได้ หรือเรียนรู้เกี่ยวกับการหาการ์ดหน่วยความจำที่เข้ากันได้กับกล้องของท่าน
  • ตรวจเช็คดูว่าการ์ดหน่วยความจำไม่ได้ถูกเสียบเข้าไปผิดทิศทาง หรือมีการเอียง ทิศทางการเสียบการ์ดหน่วยความจำจะแตกต่างกันตามชนิดของการ์ดหน่วยความจำนั้น ๆ ถ้าหากเสียบในทิศทางที่ไม่ถูกต้องหรือเอียง การ์ดนั้นจะไม่เข้าไปจนสุดและกล้องจะไม่รู้จัก เสียบเข้าไปอย่างตรง ๆ เต็มที่จนได้ยินเสียงคลิก กดส่วนตรงกลางของขอบที่มองเห็นของการ์ดหน่วยความจำเพื่อใส่เข้าไปตรง ๆ ให้เต็มที่

   คำเตือน! มีความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์จะเสียหาย ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำใส่เข้าไปเอียง อาจจะทำให้ไม่สามารถถอดออกมาได้

   ตัวอย่างของการใส่การ์ดหน่วยความจำ

   • HDR-CX675
    รูปภาพแสดง A (พื้นผิวของการ์ดหน่วยความจำ microSD ) และ B (พื้นผิวช่องเสียบของมีเดีย Memory Stick Micro) เมื่อเสียบเข้าไปใน HDR-CX675
    รูปภาพแสดง A (พื้นผิวของการ์ดหน่วยความจำ microSD ) และ B (พื้นผิวช่องเสียบของมีเดีย Memory Stick Micro) เมื่อเสียบเข้าไปใน DSC-TX30
   • A: พื้นผิวด้านพิมพ์ข้อความของการ์ดหน่วยความจำ microSD
    ถ้าหากท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD ให้เสียบเข้าไปโดยให้ด้านที่พิมพ์ข้อความหันขึ้นบน จนได้ยินเสียงคลิก
   • B: พื้นผิวด้านช่องเสียบของมีเดีย Memory Stick Micro
    ถ้าหากท่านใช้มีเดีย Memory Stick Micro ให้เสียบเข้าไปโดยหันด้านที่เป็นช่องเสียบขึ้นบน จนได้ยินเสียงคลิก

   หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของทิศทางที่ควรจะต้องเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไป

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าช่องเสียบของการ์ดหน่วยความจำไม่สกปรก: ถ้าหากขั้วต่อของการ์ดหน่วยความจำสกปรก อาจจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อที่หลุดหลวม และกล้องบันทึกภาพวิดีโออาจจะไม่สามารถรองรับการ์ดหน่วยความจำนั้นได้อย่างถูกต้อง ทำความสะอาดขั้วต่อด้วยผ้าที่แห้ง หรือก้านสำลี และจากนั้นให้เสียบการ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าไปใหม่

   คำเตือน! มีความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์จะเสียหาย ให้ระมัดระวังไม่สัมผัสหรือปล่อยให้มีวัตถุโลหะมาสัมผัสกับขั้วต่อนั้นได้

  • ตรวจเช็คดูแถบล็อคของตัวการ์ดหน่วยความจำ ปัญหานี้อาจจะเกิดจาก แถบล็อค ของการ์ดหน่วยความจำได้ นำการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องและทำการขยับ แท็บล็อก ไปที่ตำแหน่ง ล็อค ชั่วคราว จากนั้นขยับกลับไปที่ตำแหน่ง ปลดล็อก

   รูปภาพแสดง A (ตำแหน่งขอแท็บล็อก)

   • A: แท็บล็อค
  • ตรวจเช็คดูว่ามีสิ่งใดผิดปกติกับการ์ดหน่วยความจำนั้นหรือไม่
   • ปิดกล้อง ถอดและใส่การ์ดหน่วยความจำหลาย ๆ ครั้งจากนั้นเปิดกล้องขึ้นมา เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่
   • ถ้าหากท่านมีการ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งอัน ให้ตรวจเช็คกับอันอื่นดู ว่าได้รับการรองรับอย่างถูกต้องหรือไม่
  • ตรวจดูว่า การ์ดหน่วยความจำอันอื่นได้รับการรองรับหรือไม่
   • ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำอันอื่นได้รับการรองรับ มีความเป็นไปที่ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำอันแรกจะเสียหาย เสียบการ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำการสำรองข้อมูล จากนั้น ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นด้วยตัวกล้อง

    คำเตือน! มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย การฟอร์แมทจะเป็นการลบข้อมูลออกจากมีเดียนั้นอย่างถาวรและไม่สามารถเรียกคืนมาได้อีก

   • ถ้าหากมี การ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งอันไม่ได้รับการรองรับและปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ตัวกล้องอาจจะต้องได้รับ การบริการ
  • สำหรับข้อความแสดงความผิดพลาด กรุณาตรวจเช็คกับต่อไปนี้