หมายเลข ID หัวข้อ : 00080166 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ข้อผิดพลาด: MEDIA หรือเส้นประ (----), RCVER แสดงบนหน้าจอ LCD .

  ถ้าหากการถ่ายภาพไม่สามารถเริ่มต้นได้และกล้องแสดงข้อความว่า RCVER, MEDIA หรือ เป็นแนวเส้นประ (------) บนหน้าจอ LCD ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:

  • ถ้าหากมี RCVER แสดงขึ้นมา, ไฟล์สำหรับจัดการของการ์ดหน่วยความจำกำลังถูกได้รับการกู้คืน.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. ถ้าหากความผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมา, ห้ามใส่ หรือ ถอดการ์ดหน่วยความจำ และให้รอจนกว่าการแสดงนี้้จะหายไป.

  รูปภาพประกอบ

  • MEDIA กะพริบ ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำมีการใส่เข้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง.

  รูปภาพประกอบ

  • (------) แสดงขึ้นมาตรงกลางหน้าจอ ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำ ถูกใส่เข้าไปไม่ถูกต้องหรือใส่เอียง; การ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการรองรับ เนื่องจาก สกปรก. มีการแสดงแบบนี้ด้วยเช่นกัน ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำไม่ได้ใส่เข้าไป.

   รูปภาพประกอบ

  ถ้าหากท่านพบกับข้อผิดพลาด เช่น MEDIA หรือ เส้นประ (----)รูปภาพประกอบ ท่านสามารถลองทำดังต่อไปนี้ได้:

  • คืนการ์ดหน่วยความจำออกมา และ เช็ดสิ่งสกปรกออกโดยใช้ผ้าแห้ง หรือ ก้านสำลี.

   หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสกับขั้วต่อ หรือ ส่วนที่เป็นโลหะ. ถ้าหาก การ์ดหน่วยความจำ microSD ไม่ได้รับการรองรับ, ให้ตรวจเช็คดูว่ามีการใส่เข้าไปผิดทิศทาง หรือ เป็นมุมเอียงหรือไม่.

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำนั้นมีการใส่เข้าไปเป็นมุมเอียง, การ์ดนั้นอาจจะติดขัดและไม่สามารถคืนออกมาได้.

  • เมื่อหน้าจอ LCD ของกล้อง มีการคว่ำหน้าลง, ให้เปิดฝาปิดแบตเตอรี่ออกมา. วิธีการนี้ใช้ไม่ได้กับรุ่น, FDR-X1000V.

   รูปภาพประกอบ
   [A] ถ้าหากท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD , ให้เสียบเข้าไปโดยให้ด้านที่พิมพ์ข้อความหันขึ้นบน จนได้ยินเสียงคลิก.

   [B] ถ้าหากท่านใช้ สื่อ Memory Stick Micro (M2), ให้เสียบเข้าไปโดยหันด้านที่เป็นขั้วขึ้นบน จนได้ยินเสียงคลิก.

  หมายเหตุ: ท่านสามารถใส่การ์ดเข้าไปตรง ๆ และ กดที่ตรงกลางของแผ่นการ์ดนั้น.

  • การ์ดหน่วยความจำบกพร่องก็สามารถเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้เช่นกัน. ให้ลองใช้การ์ดหน่วยความจำอื่นดู. ให้ตรวจสอบดูกล้องนั้น ถ้าหากอาการเดียวกันนี้เกิดกับการ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งอัน.

  • ถ้าหากฟอร์แมทของวิดีโอที่ใช้ในการบันทึกเป็น XAVC S, ข้อความแสดงความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำอาจจะแสดงขึ้นมาเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำเข้าไป. ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำที่เหมาะสม.

  หมายเหตุ: ฟอร์แมทสำหรับการบันทึกวิดีโอและการ์ดหน่วยความจำที่แนะนำ จะแปรผันไปตามรุ่นของเครื่อง. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของฟอร์แมทสำหรับการบันทึกวิดีโอและการ์ดหน่วยความจำที่แนะนำ, ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับกล้องนั้น ๆ.

  ถ้าหากมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฎขึ้นมา ถึงแม้จะใช้การ์ดหน่วยความจำที่แตกต่างออกไปแล้ว แสดงว่ากล้องนั้นอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว.