หมายเลข ID หัวข้อ : S500055205 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2013

วิธีการปิดไฟ LED ที่ทำงานตามการใช้งานของตัวควบคุมรีโมท

วิธีการปิดไฟ LED ที่ทำงานตามการใช้งานของตัวควบคุมรีโมท

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คุณสามารถปิดไฟ LED โดยตั้งค่าตามนี้
เมนู HOME → SettingsSystem SettingsGeneral Set-upIllumination LED → ตั้งให้เป็น Off