หมายเลข ID หัวข้อ : 00091328 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ในระหว่างที่ฉันกำลังรับชม YouTube หรือ วิดีโอผ่านทาง DLNA ผ่านทาง wireless LAN, บางครั้งการเชื่อมต่อจะมีการหลุดหายไป.

  กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. ตรวจเช็คดูความแรงของคลื่นวิทยุ ของ wireless LAN.
   ถ้าหากคลื่นวิทยุของ wireless LAN อ่อนแรง, การเชื่อมต่อจะมีความไม่เสถียร และ wireless LAN อาจจะไม่เชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อเกิดความไม่เสถียรขึ้นมาได้.
   ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูสภาวะของคลื่นวิทยุ.
   1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Help.
   3. เลือกที่ Customer Support.
   4. เลือกที่ View Network setting and status.
   5. ตรวจเช็คดู ความแรงของสัญญาณ(Signal Strength) จากหน้าจอที่แสดง.
     
  2. วางเราท์เตอร์ wireless LAN เข้าใกล้กับทีวีมากขึ้น และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่.
   อาจจะมีสาเหตุจากความบกพร่องในการสื่อสารระหว่างทีวีและตัวเราท์เตอร์ wireless LAN.

  3. ปิดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ Bluetooth และอุปกรณ์ wireless LAN ตัวอื่น และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขให้หรือไม่.

   • อุปกรณ์ Bluetooth ใช้คลื่นวิทยุในย่าน 2.4GHz ในแบบเดียวกับของตัวแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย.
   • Bluetooth ใช้สำหรับคีย์บอร์ดไร้สาย เมาส์ และตัวควบคุมแบบไร้สายของ PlayStation3 ฯลฯ.
   • การสื่อสารแบบ Wireless LAN ของทีวีอาจจะทำงานได้ไม่เหมาะสมเนื่องจาก มีคลื่นวิทยุของอุปกรณ์ wireless LAN ตัวอื่น.

  4. เปลี่ยนช่องสัญญาณคลื่นวิทยุของเราท์เตอร์ wireless LAN และทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใหม่.
   • การสื่อสารในย่านคลื่นวิทยุบางอัน (ช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ) อาจจะไม่มีความเสถียร เนื่องจากมีนอยส์รบกวนและอุปกรณ์คลื่นวิทยุตัวอื่น.
    การสื่อสารอาจจะมีความเสถียรได้โดยการเปลี่ยนช่องสัญญาณวิทยุของตัวเราท์เตอร์ wireless LAN.
   • ถ้าหากไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดกับเราท์เตอร์ wireless LAN ของท่าน, การสื่อสารอาจจะทำให้มีความเสถียรขึ้นมาได้โดยการใช้เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการเปลี่ยนช่องสัญญาณวิทยุ และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตของเราท์เตอร์นั้น.