หมายเลข ID หัวข้อ : 00091504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อใส่เลนส์ A-mount เข้าไป, จะมีฟังก์ชั่นที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบการโฟกัสโดยการขยายของรูปภาพได้หรือไม่?

  การใช้ฟังก์ชั่น Focus Magnifier.

  ให้ทำการปรับตั้งดังต่อไปนี้.

  1. MENU - image(Camera Settings) - Focus Magnifier
  2. กดที่รูปภาพ imageที่ตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อทำการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นและเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการจะทำการขยายใหญ่โดยใช้ด้านที่เป็น บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของวงล้อควบคุม.
  3. ตรวจสอบการโฟกัส.

  ข้อแนะนำ:
  ท่านต้องทำการตั้งค่าการปรับตั้งนี้ทุกครั้งที่ท่านทำการถ่ายภาพ. ถ้าท่านต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้บ่อย ๆ, ขอแนะนำให้ท่านกำหนด [Focus Magnifier] ไว้ที่คีย์แบบปรับตั้งค่าให้เองได้.

  สำหรับตัวอย่าง, ฟังก์ชั่น Focus Magnifier สามารถทำการกำหนดให้กับปุ่ม Custom 2 (C2) ได้ดังต่อไปนี้.
  MENU - image (Custom Settings) - Custom Key Settings - Custom Button 2 - Focus Magnifier

  ท่านสามารถทำการกำหนดฟังก์ชั่นให้กับคีย์ที่แตกต่างออกไปได้เช่นกัน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.