หมายเลข ID หัวข้อ : 00084948 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

ลำโพง Bluetooth มีการปิดตัวเองลงไปเองในระหว่างที่มีการใช้งานกับ AC power adapter.

    ลำโพง Bluetooth® นี้มีฟังก์ชั่นแสตนด์บายอัตโนมัติ. จะมีการเปิดการแสตนด์บายโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 15-20 นาที เมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่มีสัญญาณออดิโอออกมา.

    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์, ฟังก์ชั่น Bluetooth standby นี้จะทำงาน เมื่อระบบเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ผ่านทางตัว AC adapter เท่านั้น.