หมายเลข ID หัวข้อ : S500052062 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/06/2012

วิธีการป้อนที่อยู่ URL

การป้อนที่อยู่ URL

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  1. กดที่ปุ่ม OPTION บนตัวรีโมท แล้วจะมีเมนูตัวเลือกปรากฎขึ้นมา ที่ด้านขวาของจอภาพ
  2. เลือกที่ URL entry แล้วจะมีคีย์บอร์ดของซอฟต์แวร์ปรากฎขึ้นมา


  3. ให้พิมพ์ URL เข้าไปโดยใช้รีโมทนั้น และเลือกที่ Enter จากบนหน้าจอ