หมายเลข ID หัวข้อ : 00081581 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการซ่อนประเภทของ YouTube จากหน้าจอ Discover.

  1. โดยใช้รีโมท, กดที่ปุ่ม DISCOVER.
  2. กดที่ปุ่ม OPTIONS ในระหว่างที่หน้าจอ Discover แสดงอยู่.
  3. เลือกที่ Category Setup โดยการกดปุ่ม UP หรือ DOWN.
  4. เลือกที่ YouTube โดยการกดที่ลูกศร LEFT หรือ RIGHT.
  5. เปลี่ยนไปเป็น Hidden โดยการกดที่ลูกศร LEFT หรือ RIGHT.
  6. กดที่ปุ่ม Image.