หมายเลข ID หัวข้อ : 00088196 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/01/2018

จะมีวิธีการป้อนตัวอักขระภาษาจีนในแอพพลิเคชั่น YouTube ได้อย่างไร?

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

  1. ในแอปพลิเคชัน YouTube, ให้กดปุ่มลูกศรชี้ UP หรือ DOWN บนรีโมทเพื่อทำการเลือกที่ Search, และ จากนั้น ให้กดที่ ENTER บนรีโมท
  2. เลือกตัวอักษรอักขระด้านล่างกรอบค้นหา, และ กดที่ ENTER บนรีโมท
  3. ตัวอักษรจีนจะปรากฎขึ้นด้านบนของตัวอักษรอักขระ. กดที่ปุ่มลูกศร UP ขึ้นบนรีโมทและกดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทางด้าน RIGHT หรือ LEFT บนรีโมทเพื่อเลือกตัวอักษรที่ผู้ใช้ต้องการจะป้อนเข้าไป, จากนั้น ให้กดที่ ENTER บนรีโมท

  ถ้าหากผู้ใช้ยังคงมีความยุ่งยากในการหา ในแอปพลิเคชัน BRAVIA YouTube, ผู้ใช้สามารถทำการจับคู่อุปกรณ์ของตนเอง (PC/smartphone/tablet) กับแอปพลิเคชัน BRAVIA YouTube ได้.

  1. ไปที่ http://www.youtube.com/pair.
  2. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้านั้น เพื่อทำการจับคู่อุปกรณ์กับ BRAVIA.