หมายเลข ID หัวข้อ : 00081711 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/08/2015

ทำไมฉันถึงได้ยินเสียงการเชียร์หรือเสียงปรบมือเป็นบางครั้ง เมื่อมีการเปิดใช้งานของฟีเจอร์ Digital Music Arena ใน Blu-ray Disc Home Theater System.

Digital Music Arena

    Digital Music Arena เป็นสนามเสียงพิเศษของ Blu-ray Home Theater System ที่จะวิเคราะห์คอนเทนท์เพลงของท่านและพยายามจะทำการเลียนแบบเสียงที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของโรงแสดงคอนเสิร์ต O2 Arena. จากนั้นก็จะทำการยกระดับคอนเทนท์บางส่วน เช่น เสียงเชียร์ของผู้ชมและเสียงปรบมือเพื่อที่จะทำให้ยูสเซอร์ไ้ด้รับประสบการณ์ฟังเสียงที่ลึกล้ำ ของที่แสดงคอนเสิร์ตโดยไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นจริง ๆ.