หมายเลข ID หัวข้อ : 00080158 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

GPS ไม่รับสัญญาณ.

ไม่มีสัญญาณ GPS.

  ข้อมูลของตำแหน่งอาจไม่สามารถรับมาได้ ให้ดูสิ่งต่อไปนี้.

  • เมื่อท่านใช้กล้องที่มีฟังก์ชั่น GPS อยู่ด้วย

   ให้ตรวจสอบว่า ได้มีการตั้งค่า GPS log ไว้เป็น ON ในการปรับตั้งของ SETUP.
   ถ้า Image รูปภาพต่าง ๆ แสดงสถานะของการคำนวณตำแหน่ง (triangulating) ในช่องแสดงผล, ข้อมูลของตำแหน่งอาจไม่สามารถรับได้.

  • เมื่อมีการใช้ฟังก์ชัน GPS ที่ได้รับการจัดให้บริการด้วยรีโมท Live-View

   ให้ตรวจสอบว่า ได้มีการตั้งค่า GPS Setting ไว้เป็น ON บน Remote Control Setting จากรีโมท Live-View. 
   เสาอากาศของ GPS จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของรีโมท Live-View. ดังนั้น, อาจจะใช้เวลาในการคำนวณ triangulating จนเสร็จ หรือ ไม่สามารถจะคำนวณได้ ถ้าหากมีการคว่ำหน้ารีโมท Live-View ไว้ Image.

  เมื่อการคำนวณสิ้นสุดลง, จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ได้

  Image

  หมายเหตุ:

  • เสาอากาศของ GPS จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของรีโมท Live-View. ดังนั้น, อาจจะใช้เวลาในการคำนวณ triangulating จนเสร็จ หรือ ไม่สามารถจะคำนวณได้ ถ้าหากมีการคว่ำหน้ารีโมท Live-View ไว้.
  • รายละเอียดข้อมูล GPS log/location จะมีการบันทึกไว้เฉพาะเมื่อรีโมท Live-View เชื่อมต่อกับกล้องผ่านทาง Wi-Fi.

  เมื่อท่านดำเนินการต่อไปนี้, กล้องจะหยุดฟังก์ชั่นอื่นและค้นหาดาวเทียม เพื่อให้การคำนวณ triangulation ทำได้ง่ายขึ้น.

  • HDR-AS30V

   1. กดที่ปุ่ม NEXT, เลือกที่ SETUP, จากนั้น กด ENTER.
   2. กดที่ปุ่ม NEXT, จากนั้น เลือกที่ GPS.
  • 
  • FDR-X1000V, HDR-AS200V, HDR-AS100V

   1. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง SETUP, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
   2. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง CONFG, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
   3. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง DPS.
  Image Image

  เมื่อการคำนวณหาตำแหน่งเสร็จหรือถ้าต้องการจะยกเลิกการค้นหาดาวเทียม, ให้กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง BACK, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER button.

  การคำนวณ Triangulating อาจจะใช้เวลาหรืออาจจะทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการคำนวณ triangulating นั้น เช่น สถานที่หรือเวลา, แม้ว่ากล้องนั้นจะรับข้อมูลจากดาวเทียมหลายดวง. ระยะเวลาก่อนที่การคำนวณ triangulation จะเสร็จ สามารถจะลดลงได้ ถ้าหากข้อมูล GPS assist มีการนำเข้าให้กับ กล้องของท่าน. โดยการใช้ซอฟต์แวร์ในเครื่องพีซี PlayMemories Home หรือ Action Cam ทำการนำเข้าข้อมูล GPS assist ตัวล่าสุด.

  หมายเหตุ:

  • ข้อมูลตำแหน่งอาจไม่ได้รับมาขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการคำนวณหาตำแหน่งนั้น เช่น ตำแหน่งในอาคาร, ในร่มเงาของสิ่งปลูกสร้าง, ในหอส่งสัญญาณและสายส่งต่าง ๆ.
  • เมื่อท่านบันทึกด้วยฟังก์ชั่น GPS, ให้หลีกเลี่ยงสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการปิดกั้นหรือสะท้อนคลื่นสัญญาณวิทยุ, เช่น บริเวณร่มเงาของอาคารสถานที่หรือต้นไม้. ให้ใช้กล้องนั้นในสภาวะแวดล้อมที่เปิดเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน เช่น ตำแหน่งที่อยู่นอกอาคารหรือระเบียงดาดฟ้า.