หมายเลข ID หัวข้อ : 00201002 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ไม่มีภาพหรือหน้าจอสีดำแสดงในช่องมองภาพหรือจอ LCD เมื่อพยายามจะทำการบันทึก

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากไม่มีภาพหรือหน้าจอสีดำแสดงในช่องมองภาพหรือจอ LCD เมื่อพยายามจะทำการบันทึก

  หมายเหตุ:

  • เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูสถานะของช่องมองภาพหรือ LCD หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว
  • อาจจะต้องอ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ที่ให้มากับกล้องถ่ายภาพวิดีโอสำหรับข้อมูลในวิธีการดำเนินการในรุ่นเฉพาะของท่าน
  1. กดที่ปุ่ม ปุ่ม(ดูรูปภาพ) เพื่อตรวจเช็คดูภาพที่เล่นในหน้าจอ LCD ถ้าหากไม่มีภาพแสดงในโหมดการเล่น อาจจะมีความผิดปรกติใน LCD นั้น
  2. ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ บางรายการด้านล่างอาจจะไม่มี
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าฝาครอบเลนส์บนด้านหน้าของกล้องถ่ายภาพวิดีโอได้มีการถอดออกไปแล้ว
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าฝาครอบเลนส์ได้มีการเปิดออกแล้ว
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสวิตช์ STANDBY/LOCK ได้มีการตั้งไว้ในตำแหน่ง STANDBY
   • เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอขึ้นมา และตั้งไปที่โหมด CAMERA
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้วเข้าไปในกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น
  4. ปรับการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ LCD

   หมายเหตุ: อาจจะเป็นการยากที่จะดูภาพถ้าหากหน้าจอ LCD โดนแสงอาทิตย์เมื่อทำการบันทึกนอกอาคาร ให้กั้นแสงอาทิตย์เพื่อตรวจเช็คดูภาพ

  5. ดูว่ามีภาพในช่องมองภาพหรือ LCD หรือไม่

   ข้อสำคัญ: กล้องถ่ายภาพวิดีโอบางเครื่องจะมีทั้งช่องมองภาพและจอ LCD เพื่อการประหยัดกำลังงาน, ช่องมองภาพและจอ LCD จะไม่แสดงพร้อมกัน ถ้าหากมีการดึงช่องมองภาพออกมา ภาพอาจจะไม่มีแสดงบนหน้าจอ LCD ตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาเมื่อมีการเก็บช่องมองภาพเข้าไป เพื่อที่จะใช้ช่องมองภาพ, หน้าจอ LCD จะต้องปิดลงไป

   หมายเหตุ: ถ้าหากภาพไม่มีแสดงในจอมอนิเตอร์หรือช่องมองภาพในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ 4K, ให้ตรวจเช็คดูที่ 4K Output Sel ว่ามีการตั้งไปที่ Memory Card+HDMIหรือไม่

  6. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับ การตรวจซ่อมแล้ว