หมายเลข ID หัวข้อ : 00201544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021พิมพ์

มีความผิดพลาดไอน้ำเกาะ (C:21:00) แสดงขึ้นมาในช่องมองหรือหน้าจอ LCD

หน้าจอวิเคราะห์ด้วยตนเอง (รหัสแสดงความผิดพลาด) C:21:00 แสดงขึ้นมา

  เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ปิด กล้องบันทึกวิดีโอ และปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณที่ไม่มีความชื้นประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่

  ท่านควรจะสามารถใช้ กล้องบันทึกวิดีโอได้ ถ้าหากไม่มี ตัวแสดงสถานะเตือนแสดงขึ้นมา

  • สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอที่บันทึกลงตลับเทป
   ให้ถอดตลับเทปออกไปก่อน ปิดตัวเครื่อง Handycam โดยเปิดช่องใส่ตลับเทปและปล่อยทิ้งไว้ การปล่อยให้ตลับเทปที่มีความชื้นจับตัวเป็นหยดน้ำอยู่ในเครื่อง Handycam อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตลับเทปและหัวเทปหรือทำความผิดปกติให้กับเครื่อง Handycam ได้
  • สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอแบบที่บันทึกลง DVD
   ให้ปิดเครื่องถ่ายภาพวิดีโอนั้นโดยไม่ต้องถอดแผ่น DVD ออกและปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น

  หมายเหตุ:

  • การเกิดไอน้ำเกาะ โดยทั่วไปจะเกิดเมื่อกล้องบันทึกวิดีโอถูกนำออกจากสถานที่เย็นไปยังสถานที่ร้อนโดยตรงหรือในทางกลับกัน ความชื้นสามารถจะจับตัวเป็นหยดน้ำและทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติภายในตัวกล้องบันทึกวิดีโอ บนสื่อบันทึก หรือ เลนส์ได้ในสภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   • เมื่อนำจากสภาวะที่หนาวเย็นในฤดูหนาวไปสู่สถานที่มีการทำความร้อน
   • ในฤดูร้อน เมื่อนำออกจากห้องหรือรถที่มีการปรับอากาศ ไปสู่ภายนอกที่ร้อน
   • หลังพายุหรือฝนตก
   • ในสถานที่ร้อนและชื้้น เช่นน้ำพุร้อนหรือสถานที่มีไอน้ำ
  • เพื่อป้องกันไอน้ำเกาะ ก่อนที่จะนำออกจากจุดที่มีอุณหภูมิต่างกันมากไปยังจุดอื่น ให้ใส่ กล้องบันทึกวิดีโอไว้ในถุงพลาสติกและผนึกไว้ให้แน่น นำ กล้องบันทึกวิดีโอออกเมื่ออุณหภูมิในถุงพลาสติกเท่ากับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน