หมายเลข ID หัวข้อ : 00112027 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

มีเงามืดขึ้นมาทางด้านล่างของรูปที่ถ่ายไว้โดยการใช้แฟลชช่วย.

  เมื่อทำการถ่ายรูปโดยใช้ไฟแฟลชช่วย, แสงจากไฟแฟลชบางครั้งจะโดนบังจากส่วนที่ยาวของเลนส์หรือฮูดบังเลนส์ที่ติดไว้และทำให้เกิดเป็นเงาดำที่ส่วนล่างของรูปภาพ. ในสถานการณ์การถ่ายภาพที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น, ให้ถอดตัวฮูดบังเลนส์ออก (ถ้าหากมีติดไว้) หรือลองทำการถ่ายวัตถุของท่านจากระยะที่ห่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย. แสงยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะถูกบัง ในกรณีที่ถ่ายด้วยมุมที่กว้างมาก ถ้าหากมีการใช้เลนส์ซูมที่มีอัตราการขยายที่สูง.

  เมื่อใช้เลนส์ซูม, เงามืดจะสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการปรับให้ไปทางด้านถ่ายภาพระยะไกลของกล้องแทน.

  ในกล้องบางตัวของท่านมีฟังก์ชั่น Lens Compensation(การชดเชยเลนส์) สำหรับภาพเงาในมุมก็สามารถใช้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน. ถ้าหากกล้องของท่านมีฟังก์ชั่นนี้อยู่ให้เปิดการทำงานขึ้นมา. อย่างไรก็ตาม, ฟังก์ชั่นนี้จะไม่มีในกล้องหรือใช้ได้กับเลนส์ได้ครบทุกตัว.

  สำคัญ:

  • เมื่อทำการขยับห่างออกจากวัตถุของท่าน, ให้ระมัดระวังอย่าออกนอกบริเวณที่ไฟแฟลชไปไม่ถึง, ปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน.
  • ใช้ mount adapter กับกล้อง E-mount ด้วยเลนส์ A-mount บางตัว.
  • ไม่แนะนำให้ใช้แฟลชในตัวกับเลนส์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   • SAL-16F28
   • SEL-20F28
   • SAL-135F18Z
   • SAL-300F28G
   • SAL-1635Z
   • SAL-2470Z
   • SAL-70200G
   • SAL-70400G
   • SAL-1118
   • SEL-16F28
   • SEL-1018
   • SEL-18200
   • SEL-18200LE
   • SEL-1855

  หมายเหตุ:

  • เงามืดหรือบริเวณที่เป็นเงาสามารถจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อทำการถ่ายโดยใช้แฟลชแบบสะท้อน (bounce flash).
  • บริเวณที่แสงไฟแฟลชจะไปถึงจะขึ้นอยู่กับความไวของ ISO. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISO และระยะของไฟแฟลช จะมีอยู่ในคู่มือการใช้ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น ๆ.
  • สำหรับกล้องรุ่น NEX, เงามืดอาจจะเกิดขึ้นบนภาพได้ แม้จะทำตามเงื่อนไขการใส่เลนส์ A-mount โดยใช้ mount adapter ตามที่กล่าวมาข้างต้น.
  • สำหรับกล้องรุ่น NEX, ความมืดตามขอบรูปจะมีได้ ถ้าหากใช้เลนส์มุมกว้าง เช่น SEL1018 เนื่องจาก ไฟแฟลชไม่สามารถจะครอบคลุมบริเวณที่กว้างเช่นนั้นได้หมด.
  • การลองใช้ไฟแฟลชภายนอกจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้.