หมายเลข ID หัวข้อ : 00080150 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2022

พื้นที่ของ AF ใน LA-EA2 และ LA-EA4 แตกต่างกันหรือไม่?

ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของ LA-EA2 และ LA-EA4

    จากการที่ LA-EA4 และ LA-EA2 มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ AF แบบเดียวกัน, พื้นที่ AF จึงเหมือนกัน.
    เมื่อทำการถ่ายในขนาด 35mm เต็มเฟรม, พื้นที่ AF เทียบเคียงที่เกี่ยวกับขนาดของรูปภาพจะมีความแคบลง.