หมายเลข ID หัวข้อ : 00138515 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021พิมพ์

ความแตกต่างระหว่าง ตัวเลนส์อะแดปเตอร์เมาท์ LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, LA-EA4 and LA-EA5 คืออะไร?

  ฟีเจอร์ทั่วไปมีระบุไว้ด้านล่างสำหรับ อะแดปเตอร์เมาท์แต่ละตัว ฟีเจอร์อาจจะแตกต่างกันไปตามการใช้ร่วมกันของกล้องและเลนส์ และการตั้งค่า ให้ตรวจดูรายละเอียดกับคู่มือและ ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับ ผลิตภัณฑ์ของท่าน (คอนเทนท์ของ ตารางด้านล่างเป็นของกล้อง เลนส์ และ อะแดปเตอร์เมาท์ที่ใช้ เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด)
  เกี่ยวกับ ความเข้ากันได้ระหว่างกล้องและเลนส์ ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.php

   LA-EA5LA-EA4LA-EA3LA-EA2LA-EA1
  ฟีเจอร์ต่างๆ

  ・รองรับ เซนเซอร์ฟูลเฟรม 35 มม.

  ・มีการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงด้วย AF/AE ในกล้องที่รองรับได้

  ・มอเตอร์ AF ในตัว

  ・รูปทรงกระบอกเล็ก

  ・รองรับ เซนเซอร์ฟูลเฟรม 35 มม.

  ・เซนเซอร์ AF และมอเตอร์ AF ในตัว โดยใช้ เทคโนโลยี Translucent mirror

  ・รองรับ เซนเซอร์ฟูลเฟรม 35 มม.

  ・มีการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงด้วย AF/AE ในกล้องที่รองรับได้

  ・รองรับเซ็นเซอร์แบบ APS-C

  ・เซนเซอร์ AF และมอเตอร์ AF ในตัว โดยใช้ เทคโนโลยี Translucent mirror

  รองรับเซ็นเซอร์แบบ APS-C

  โฟกัสอัตโนมัติ (Auto focus) ในโหมด ภาพนิ่ง

  มี AF ใน เลนส์ Sony A-mount *1 ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันกับกล้องที่รองรับได้
  มี AF เฉพาะในเลนส์ SAM/SSM เมื่อใช้กับกล้องอื่น

  มี AF *2 กับ เลนส์ Sony A-mount ทั้งหมด*1

  มี AF เฉพาะในเลนส์ SAM/SSM

  มี AF *2 กับ เลนส์ Sony A-mount ทั้งหมด*1

  มี AF เฉพาะในเลนส์ SAM/SSM
  โฟกัสอัตโนมัติ (Auto focus) ใน โหมดภาพยนตร์

  AF ทำงานเมื่อกด ปุ่มชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง เมื่อใช้เลนส์ที่อยู่ใน “โฟกัสอัตโนมัติ (Auto focus) ใน โหมดภาพนิ่ง” ในบันทัดข้างบน*2

  มี AF *2 กับ เลนส์ Sony A-mount ทั้งหมด*1

  AF ทำงานเมื่อกด ปุ่มชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง เมื่อใช้เลนส์ที่อยู่ใน “โฟกัสอัตโนมัติ (Auto focus) ใน โหมดภาพนิ่ง” ในบันทัดข้างบน*2

  มี AF *2 กับ เลนส์ Sony A-mount ทั้งหมด*1

  AF ทำงานเมื่อกด ปุ่มชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง เมื่อใช้เลนส์ที่อยู่ใน “โฟกัสอัตโนมัติ (Auto focus) ใน โหมดภาพนิ่ง” ในบันทัดข้างบน*2

  ระบบ AFFocal plane phase-detection AF หรือ Contrast AF ขึ้นอยู่กับกล้องที่ใช้Phase-detection AF (เซนเซอร์อยู่ใน อะแดปเตอร์เมาท์)Focal plane phase-detection AF หรือ Contrast AF ขึ้นอยู่กับกล้องที่ใช้Phase-detection AF (เซนเซอร์อยู่ใน อะแดปเตอร์เมาท์)Focal plane phase-detection AF หรือ Contrast AF ขึ้นอยู่กับกล้องที่ใช้
  โหมด AF ที่มีให้

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF
  Eye AF มีให้ด้วยเช่นกันเมื่อใช้ Focal plane phase-detection AF.*3

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF *4
  Eye AF ใช้ไม่ได้

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF
  Eye AF มีให้ด้วยเช่นกันเมื่อใช้ Focal plane phase-detection AF.*3

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF *4
  Eye AF ใช้ไม่ได้

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF
  Eye AF มีให้ด้วยเช่นกันเมื่อใช้ Focal plane phase-detection AF.*3

  *1 เลนส์ STF เป็นเลนส์แบบ โฟกัสแมนนวล การ โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงาน
  *2 โฟกัสแมนนวลจะขึ้นอยู่กับกล้องที่ใช้
  *3 Eye AF อาจจะใช้ไม่ได้เมื่อใช้กับ อะแดปเตอร์เมาท์ ขึ้นอยู่กับกล้องที่ใช้
  *4 แตกต่างกันตามส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกันของกล้องและเลนส์