หมายเลข ID หัวข้อ : 00138515 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวเมาท์อะแดปเตอร์สำหรับเลนส์ LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, และ LA-EA4?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับตารางด้านล่างนี้สำหรับความแตกต่างระหว่าง การใช้งานร่วมกันได้ ของตัวอะแดปเตอร์สำหรับเลนส์.
สำหรับการใช้งานร่วมกันได้ระหว่างกล้องและเลนส์ต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับเว็ปไซต์ต่อไปนี้:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.php

ฟังก์ชั่น/การใช้งาน

LA-EA1

LA-EA2

LA-EA3

LA-EA4

การโฟกัสแบบอัตโนมัติ (AF)

จะมีเฉพาะกับเลนส์ SAM/SSM สำหรับถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น.

AF จะไม่ทำงานในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์.

มีให้ใช้งานได้สำหรับเลนส์ทั้งหมด

จะมีเฉพาะกับเลนส์ SAM/SSM สำหรับถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น.

AF จะไม่ทำงานในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์.

มีให้ใช้งานได้สำหรับเลนส์ทั้งหมด
ระบบ AFContrast AFPhase-detection AFContrast AFPhase-detection AF
ฟอร์แมทรองรับเซ็นเซอร์แบบ APS-Cรองรับเซ็นเซอร์แบบ APS-Cรองรับเซ็นเซอร์แบบ 35mm Full-frameรองรับเซ็นเซอร์แบบ 35mm Full-frame
เลือก AF/MFสลับเปลี่ยนได้บนตัวเลนส์เลนส์ SAM : สลับเปลี่ยนได้บนตัวเลนส์

เลนส์ SSM : สลับเปลี่ยนได้บนตัวเลนส์ และในเมนู เมื่อสวิทช์บนเลนส์อยู่ที่ AF
สลับเปลี่ยนได้บนตัวเลนส์เลนส์ SAM : สลับเปลี่ยนได้บนตัวเลนส์

เลนส์ SSM : สลับเปลี่ยนได้บนตัวเลนส์ และในเมนู เมื่อสวิทช์บนเลนส์อยู่ที่ AF
โหมด AF ที่มีให้Single-shot AFSingle-shot AF, Continuous AFSingle-shot AFSingle-shot AF, Continuous AF

หมายเหตุ:

  • เนื่องจาก LA-EA3 และ LA-EA4 รองรับตัวเซ็นเซอร์ 35mm full-frame, แสงที่ผ่านเข้าไปในตัวอแดปเตอร์เหล่านี้จะมีมากกว่า LA-EA1 และ LA-EA2 ซึ่งจะทำให้เกิดการมัวที่ขอบภาพ (vignetting) ได้.
  • ถ้าหากท่านใช้ NEX-3, NEX-C3, NEX-5 หรือ NEX-VG10, จะต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเลนส์ และ/หรือตัวอะแดปเตอร์.