หมายเลข ID หัวข้อ : 00076738 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2015

ฉันทำการคัดลอกภาพยนตร์ที่เป็นฟอร์แมท AVCHD ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันได้.

ไม่สามารถจะทำการเล่นภาพยนตร์ฟอร์แมท AVCHD ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันได้.

    ถ้าหากระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็น Windows Vista หรือที่เก่ากว่า, จะไม่สามารถทำการเล่นภาพยนตร์ในฟอร์แมท AVCHD ได้โดยการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทาง Explorer, ฯลฯ. เพื่อทำการเล่นกลับในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น, ซอฟต์แวร์ที่ใช้กันได้สำหรับการเล่นกลับจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน.
    ไฟล์ภาพยนตร์ต่าง ๆ สามารถจะทำการอ่าน/เล่นกลับได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

    หมายเหตุ: ภาพยนตร์ 3D ที่บันทึกด้วยกล้องบันทึกวิดีโอที่ใช้งานได้กับ 3D จะเล่นกลับเป็นภาพยนตร์ 2D ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าหากท่านใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ที่เป็น Ver.1.0.10 หรือที่เก่ากว่า. ถ้าต้องการจะเล่นกลับภาพยนตร์ 3D, ให้ทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ให้เป็น Ver.1.2.00 หรือที่ใหม่กว่าเสียก่อน. ถ้าหากท่านทำการเขียนเข้าไปในกล้องบันทึกวิดีโอนั้น, ไฟล์เหล่านั้นจะได้รับการเล่นกลับเป็นภาพยนตร์ 3D.
    ให้ใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home Ver.1.3.02 หรือที่ใหม่กว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8.