หมายเลข ID หัวข้อ : 00072374 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2016

จะสามารถใช้ไมโครโฟนของกล้องกับทีวีนี้ได้หรือไม่?

Skype - Web camera / Microphone

    ทีวีนี้ไม่รองรับการใช้กล้องหรือไมโครโฟนแบบทั่วไป.

    • ถ้าหากทีวีนั้นมีไมโครโฟนของกล้องอยู่ในตัวหรือให้มาด้วย, ก็จะมีเฉพาะตัวกล้องที่จัดมาให้เท่านั้นที่จะรองรับกับการใช้งานกับโทรทัศน์นี้ได้.
    • ทีวีต่าง ๆ ที่ต้องใช้กล้องและไมโครโฟนที่เป็นอุปกรณ์เสริม,  จะต้องใช้ CMU-BR200 หรือ CMU-BR100 ซึ่งเป็นชุดของกล้องและไมโครโฟนสำหรับการใช้งานกับแอพ Skype.

    หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อดูว่า ทีวีนั้นมีกล้องในตัวหรือต้องใช้กล้องที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้.