หมายเลข ID หัวข้อ : 00088245 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

โทรทัศน์ 4K Ultra HD BRAVIA ของฉันใช้งานร่วมกันได้กับ HDCP 2.2 หรือไม่?

    2014 4K BRAVIA® TV รองรับโปรโตคอล HDCP2.2 เมื่อใช้กับอินพุท HDMI 1 หรืออินพุท HDMI 2 ทางด้านหลังของทีวี.

    ข้อสำคัญ: ข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกับรุ่นเครื่องที่แสดงไว้ทางด้านล่างของหัวข้อนี้ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดที่ใช้ด้วยกัน (Applicable Products and Categories).