หมายเลข ID หัวข้อ : 00074823 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อทำการถ่ายภาพโดยตั้งโหมดโฟกัสไว้เป็น AF-A, ในบางครั้งกล้องจะไม่คงการโฟกัสให้ในวัตถุที่เคลื่อนที่.

การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่โดยการตั้งโหมดโฟกัสไว้ที่ AF-A

    ในโหมด AF-A, กล้องจะทำการจำแนกโดยอัตโนมัติว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่หรือไม่, และทำการสลับโหมด AF ไปมา ระหว่าง AF-S และ AF-C ให้ตามเหตุการณ์.

    เมื่อทำการถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว โดยตั้งโหมด focus ไปที่ AF-A, ในบางครั้ง โหมด AF นี้ไม่สามารถทำการสลับได้เร็วพอและกล้องอาจไม่สามารถทำการโฟกัสในวัตถุที่เคลื่อนไหวนั้นได้อย่างต่อเนื่อง.
    ในกรณีเช่นนี้, ขอแนะนำให้ทำการปรับตั้งโหมด focus ไปเป็น AF-C.