หมายเลข ID หัวข้อ : 00065387 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2014

รูปภาพบางรูปจะดูเหมือนมีการรบกวนเมื่อใช้ viewfinder ของตัวกล้อง.

รูปภาพบางรูปจะดูเหมือนมีการรบกวนเมื่อใช้ viewfinder ของตัวกล้อง.

  รูปภาพอาจจะดูมีการรบกวนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุ เมื่อใช้ viewfinder ของตัวกล้อง.

  เพื่อทำให้ภาพใน viewfinder ดีขึ้น, ท่านสามารถเพิ่มจำนวนของพิกเซลที่ผ่านการโปรเซสที่แสดงบน view finder ได้โดยการเปลี่ยนการปรับตั้งของ Display Quality ของกล้องของท่าน. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการเปลี่ยนการปรับตั้งของ Display Quality:

  1. บนตัวกล้อง, ให้กดที่ Menu.
  2. เลือกไปที่ Setup.
  3. ไปที่ Display Quality.
  4. เลือกไปที่ High.