หมายเลข ID หัวข้อ : 00059016 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายหรือจุดแอคเซสพอยต์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายหรือจุดแอคเซสพอยต์

ข้อสำคัญ:

 • ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิทช์ภายนอกของ Wireless มีการเปิดไว้ที่ตำแหน่ง On
 • ไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่องที่จะมีสวิทช์ภายนอกของ Wireless ถ้าต้องการจะดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีสวิทช์ภายนอกของ Wireless หรือไม่ ให้ตรวจเช็คจากสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ในคู่มือการใช้งาน
 • ถ้าท่านพยายามจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่มีการป้องกันรหัสผ่านไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านมีรหัสผ่านที่ถูกต้องจาก Network Administrator ก่อนที่จะลงมือลองทำการเชื่อมต่อ
 1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings
  Image

  หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I ก็จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

 2. ในหน้าจอ Settings คลิกที่ไอคอนของ Networks
  Image
 3. ในหน้าจอของ Networks คลิกเพื่อทำการเปลี่ยนตัวเลือก Wi-Fi ให้ตั้งไว้เป็น On และของ Airplane mode มีการตั้งไว้เป็น Off.
  Image
 4. ใต้ตัวเลือก Wi-Fi คลิกเพื่อทำการเลือกเครือข่ายไร้สายที่ท่านต้องการจะใช้ คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Connect automatically (ถ้าต้องการ) และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Connect
  Image 

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากมีพร็อมพ์แสดงขึ้นมา ท่านจะต้องทำการป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องเข้าไปเพื่อทำการเข้าถึงเครือข่ายที่เลือกไว้นั้น ถ้าหากท่านไม่ทราบรหัสผ่านที่ถูกต้องท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้นได้