หมายเลข ID หัวข้อ : 00056099 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2016

Wi-Fi DSC ที่ไม่ใช่ของ Sony สามารถทำการโอนย้ายรูปภาพต่าง ๆ มาให้เครื่องนี้ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่ได้ ไม่สามารถจะใช้ได้

การส่งไฟล์จากกล้อง/กล้องถ่ายภาพวิดีโอที่มี Wi-Fi จะใช้ได้กับ Sony Cyber-shot, Alpha และ Handycam ที่มีฟีเจอร์ Wi-Fi เท่านั้น