หมายเลข ID หัวข้อ : 00112432 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

หน้าจอ LCD ว่างเปล่า, ออกมามืด หรือ จอดำ.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการแก้ปัญหานี้.

  สำคัญ: ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นในการทำให้ขั้นตอนเหล่านี้สำเร็จ ให้อ้างอิงกับคู่มือแนะนำการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องมีการเปิดเพาเวอร์ไว้
  2. ถ้าหากเป็นไปได้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝาครอบปิดเลนส์ได้มีการถอดออกแล้วก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ.
  3. ถ้าหากเป็นไปได้, ให้กดปุ่ม DISPLAY หลาย ๆ ครั้ง เพื่อดูว่า แสงส่องด้านหลังจอ LCD ทำงานอยู่หรือไม่.

   หมายเหตุ:

   • ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องนั้น, ปุ่ม DISPLAY อาจมีชื่อเป็น DISP หรือไอคอน png59523.

    ปุ่มนี้อาจจะเป็นปุ่มเดี่ยว ๆ หรืออยู่ร่วมกับ ปุ่มลูกศรชี้ทิศทางบนวงล้อควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องนั้น. ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม DISPLAY ของกล้อง, ให้ตรวจสอบดูในคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง.

   • ถ้าหากกล้องของท่านมีปุ่ม FINDER/LCD อยู่, ให้กดที่ปุ่มนี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการแสดงออกมาบนหน้าจอ LCD.
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการเชื่อมต่อสาย Audio/Video (A/V) สำหรับใช้ในการรับชมภาพบนทีวีอยู่ด้วย; หน้าจอ LCD จะไม่มีการแสดงใด ๆ ถ้าหากมีการเชื่อมต่อสาย A/V เอาไว้ด้วย.
  5. วิธีการรีเซ็ตกล้อง ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน.

  ถ้าหากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น ไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้, เครื่องของท่านอาจจะต้องได้รับบริการตรวจสอบจาก ศูนย์บริการโซนี่/ศูนย์บริการโซนี่(แต่งตั้ง).