หมายเลข ID หัวข้อ : 00136413 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายด้วยตนเอง.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายด้วยตนเอง.

  ข้อสำคัญ: ท่านจะต้องทำตามรายละเอียดของเครือข่าย ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนการเซ็ตอัปในวิธีการแก้ปัญหานี้:

  • SSID หรือ ชื่อเครือข่าย
  • ประเภทของการรักษาความปลอดภัย
  • ประเภทการเข้ารหัส
  • คีย์รักษาความปลอดภัยหรือรหัสผ่าน
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์่บอร์ด และจากรายการ ให้คลิกที่ Control Panel.รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอปปลิเคชันแบบเดิมของ Windows Desktop , ถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ในหน้าจอนั้น หน้าจอจะมีการเปลี่ยนไปที่หน้าเดสทอป และหน้าต่าง Control Panel จะเปิดขึ้นมา.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel ให้คลิกที่ Network and Internet.
  3. ในหน้าจอ Network and Internet ให้คลิกที่ Network and Sharing Center.
  4. ในหน้าจอ Network and Sharing Center, ให้คลิกที่ Set up a new connection or network. รูปภาพประกอบ
  5. เลือกไปที่ Manually connect to a wireless network. รูปภาพประกอบ
  6. เลือกไปที่ Next.
  7. ใส่รายละเอียดสำหรับเครือข่ายไร้สายนั้นเข้าไป. รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: SSID และการตั้งค่า Security Key จะเป็นแบบแยกตัวใหญ่ตัวเล็ก จึงสำคัญมากที่จะต้องมั่นใจว่ามีการป้อนเข้าไปให้ตรงตามที่อยู่่ที่ตัวเราท์เตอร์หรือแอคเซสพอยต์ของท่าน.

  8. เลือกไปที่ Next.
  9. ถ้าหากข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีความถูกต้อง หน้าต่าง Successfully added Another Network จะแสดงขึ้นมา. ถ้าหน้าต่างนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบข้อมูลและทำซ้ำตามขั้นตอนข้างต้นอีก. รูปภาพประกอบ