หมายเลข ID หัวข้อ : 00061136 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2015

ความยาวสูงสุดของสาย USB ที่สามารถจะใช้ได้เท่ากับเท่าใด?

    ความยาวสูงสุดตามมาตรฐานของ USB คือ 5 ม. แต่แนะนำให้ใช้สาย USB ที่มีความยาว 1.2 ม. (ความยาวเท่ากับสาย USB ที่จัดมาให้) เพื่อให้คงความมีเสถียรภาพของเสียงและสมรรถนะในการทำงาน