หมายเลข ID หัวข้อ : 00058717 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018พิมพ์

จะสามารถใช้สายต่อกำลังไฟ AC อันอื่นที่ไม่ใช่สายที่จัดมาให้ได้หรือไม่?

    ท่านไม่สามารถใช้สายกำลังไฟ AC อื่นที่ไม่ใช่อันที่จัดมาให้กับเครื่อง USB DAC AMPLIFIER ได้.